به وبلاگ ايران نگين درخشان كشورهاي قاره آسيا خوش آمديد

امامزاده ها وبقعه هاي تاريخي هرمزگان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زيارتگاه بي‌بي مريم

 

 

اين بقعه در قريۀتوريان جزيرۀ قشم واقع شده و بنايي است كه مصالح عمدۀ آن را سنگ‌هاي قلوه و لاشه تشكيل مي‌دهد. بر فراز بقعه ، گنبدي با گردني بلند قرار داشته كه سقف آن فرو ريخته است و ورودي بقعه با قوس تيزه دار كم‌خيز، درون قاب مستطيل شكل كشيده اي قرار گرفته است. درون بقعه با اندود گچ پوشيده شده است و بر روي هر ترك آن، تاق‌نمايي ايجاد شده كه در قسمت بالا و زير تيز، آن، طرح‌هايي به شيوۀ كاربندي اجرا شده است. قسمت بالاي تقا‌نماها تا شروع دور گنبد، فاصله‌اي وجود دارد كه به دو بخش تقسيم گرديده است، و يك درميان ، داخل قاب هاي مستطيل، طرح‌هاي تزئيني تاق‌نما گونه به صورت ساده و كولي‌دار اجرا شده است. بر روي نوار دوم،يك رديف گچ‌بري به وصرت منشور گون‌هاي برجسته و فرورفته‌اي انجام يافته و سپس حاشيۀ پاكار گنبد ، با قاب سازي و نقش‌هاي زيبا طراحي شده است گنبد نيز بر روي آن هاي استوار شده است. هيچ گونه كتيبه و نشته اي نيز درون بقعه وجود ندارد. مي توان احتمال داد كه بنا از آثار دوران ايلخاني باشد. تزئينات درون بنا با تزئينات بقعۀ ديگري كه در همين جزيره به نام (( برخ )) قرار دادر ، قبال مقايسته است. قبرسان قديمي پيرامون بقعه با سنگ قبرهايي كه نوشته‌هايي به فارسي وعربي و خط كوفي دارند، حاكي از هميت و اعتبار محل در زمان آباداني آن است .

 
 

854    

بقعۀ شيخ برخ الاسود

 

 

اين بقعه در قريۀ گوشۀ قشم و در جوار مسجد كهنسال قريه واقع شده سات . بر اساس كتيبۀ موجود دراين مسجد، اين بنا در حدود سال 244 هجري قمري ساته شده است و رد سال 737 هجري قمري _ بعد از زلزله _ به امر يكي از شاه‌زادگان جزيرۀ هرمز يا لارستان مرمت شده است. اين بقعه از سنگ لاشه و ملاط و اندود گچ بنا شده است . درون آن از نظر تزئينات بدنه هاي به صورت تاق‌نماسازي و سپس بخش بلند زير پاكار گنبد آن كه به سه دوره تقسم مي‌شود، شباهت بسياري به تزئينات و ‌نماسازي‌هاي ساده و كولي دار بقعۀ ((بي‌بي مريم )) قشم دارد. اكنون بخش عمده‌اي از ساختمان بقعه ويران شده است .
زيارتگان شاه شهيد (نيايشگاه مهري )
در مجاورت آثار شهر باستاني خربز و در بالاي صخره نيايشگاه مهري ، در لبۀ پرتگاه ، زيارتگاهي معروف به شاه شهيد وجود دارد . با اينكه آثار قبري در اين زيارتگان ديده نمي‌شود ، مع‌هذا مردم از دور و نزديك براي زيارت و نذر و نياز به آن روي مي‌آورند .
زيارتگاه شاه‌شهيد يا نيايشگاه مهري از دو اتاق 4×3 و از خشت و گل به صورت تو درتو ساخته شده است و به هيچ وجه با زيارتگاه‌هاي داخلي كشور، از حيث ساختمان، قابل مقايسه نيست. در جلو محوطۀ زيارتگاه شاه شهيد ، حوض آب كوچكي وجود دارد و در كنار حوض ، يك درخت تمبر يا به اصطلاح محلي ((چيچغ)) روييده است كه مورد توجه زايران است .

 
 
 

زيارتگاه شيخ اندر آبي

 

 

روبه روي بندر لافت و در شمال جزيرۀ قشم _ بين بندر لافت و خمير _ جيزيرۀ كوچكي به نام شيخ اندر آبي وجود دارد كه در موقع مد دريا ، قسمت هايي از آن به زير آب مي رود.فاصلۀ بين بندر لافت و جزيرۀ شيخ اندر آبي را مي‌توان با يك قايق موتوري در مدت پنج دقيقه طي كرد .
درحاشيۀ شمالي جزيرۀ شيخ اندر آبي كه سطح آن از ساير قسم‌هاي جزيره پايين تر است، تعداد زيادي درخت حرا و در جنوب شرقي جزيره نيز گنبد سفيدي موسوم به زيارتگاه شيخ اندر آبي يا قدمگاه شيخ وجود دارد. در هنگام جزر ، بر وسعت جزيره افزوده مي‌شود و در موقع مد و بالا آمدن آب دريا، مساحت آن كاهش مي‌يابد و. در حال حاضر، كسي د راين جزةزع زندگي نمي‌كند. اين زيارتگاه مرد احترام ماهيگيران و دريانوردان است .

امام‌زاده خواجه‌خضر

 

 

در كنار جادۀ عباس_ سورو به سمت اسكلۀ بندر عباس، در سمت راست جاده و به فاصلۀ دويست و پنجاه متري، گنبد مخروبه اي برجاي مانده است كه به زيارتگاه خضر يا خواجه خضر معروف است و محل اداي نذورات مردم مي‌باشد. از باقي ماندۀ بنا و تركيب ابتدايي آن، تقليد زيگورات ايلامي‌ها و بابلي‌ها و سبك گنبد سازي مضرس جنوب ايران به خوبي آشكار است. گنبد بر مكعبي كه اضلاع جانبي مستطيل شكل دارد، بر روي چند رديف پلكان مانند استوار شده بوده كه به منزلۀ سكوي عمارتي بوده كه اكنون از بين رفته است . سبك ساختمان اين بقعه به بقعۀ خضر در بندر كنگ و بقعۀ خضر جزيرۀ هرمز بسيار شباهت دارد و به نظر مي‌رشد كه در اطراف اين زيارتگاه، قبرستان قديمي متروكه‌اي وجود دارد كه هم اكنون در اعماق ماسي‌هاي درياي مدفون گشته است .
خضر و الياس كه زيارتگاه‌هاي بسياري در جنوب ايران دارند ، هر دو در افسانه‌هاي ايران مشهورند . خضر زندۀ جاويد و موكل درياهاست . از اين رو ، هرگاه صيد كم شود و يا خطري در دريا پيش بيني شود ، ماهيگيران در بقاع خضر و الياس نذر و قرباني مي‌كنند .

 
 

اما‌زاده شاه محمد تقي

 

 

اين زيارتگاه به دوران بعد از اسلام تعلق دارد. مكان آن در كنار جادۀ بندر‌عباس _سورو قرار دارد و هم اكنون در محوطۀ پاركِ هتل هما واقع شده است. تاريخ بناي آن مشخص نيست و مورد توجه مردم محلي است .

 
 
 

اما‌م‌زاده سيد مظفر

 

 

اين امام‌زاده را به يكي از فرزندان امام موسي بن جعفر (ع) منسوب مي‌دانند كه در سال 402 هجري قمري در اين محل ( بندر عباس )فوت و دفن شده است . ساختمان اين زيارتگاه يك گنبد كاشي كاري شده دارد

اما‌زاده اميرديوان

 

 

اين امام‌زاده از آثار شهر ميناب است كه اهالي بومي ، به خصوص بلوچ‌ها ، توجه ويژه‌اي به آن دارند .

 

1

صنايع دستي استان هرمزگان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سفال گري

 

 

از جمله صنايع دستي كه در استان هرمزگان _ و به ويژه در روستاي لشتفان از توابع شهرستان بندر عباس _رواج دارد ، سفال‌گري است . تعدادي كورۀ سفال گري در اين روستا داير است كه توليد آن‌ها نوعي كوزۀ آب خوري ته گرد است كه ((جهله))ناميده مي‌شود و مورد استفادۀ مردم محلي است .

گلابتون دوزي

 

 

صنعت دوخت طرح‌هاي زيبا و منقش بر روي پارچه با نوارهاي طلايي، گلابتون دوزي نام دارد و در تزئين لباس‌هاي محلي زنان به كار مي‌رود . طرح اصلي آن زا لباس‌هاي محلي زنان هند و بنگال اقتباس شده است. لباس‌هاي گلابتون‌دوزي بيش‌تر جنبۀ مصرف محلي دارند ، اما در حال حاضر ، به خاطر زيبايي نقوش و راحتي اين لباس ، مورد توجه زنان ديگر نيز قرار گرفته اند .

شيريكي پيچ

 

 

صنعت بافت شيريكي پيچ نوع ديگري از صنايع دستي استان هرمزگان است كه مركز اصلي توليد آن بخش سعادت آباد مي‌باشد . طرح و نقش شيريكي پيچ بسيار متنوع بوده و هر يك از اقوام از طرح‌هاي ويژه اي از آن استفاده مي‌كنند. در بافت نقوش شيريكي پيچ ، در واقع از فني شبيه فن بافت قالي و گليم استفاده مي‌شود و يان نقش‌ها داراي بافت گره اي هستند .

 
 
 

خوس (خوص) دوزي

 

 

در اين صنعت دستي ، لباس‌هاي محلي را بانوارهاي نقره‌اي رنگي (خوس)كه زا لابه لاي پارچۀ توري گذرانده شده اند ، تزئين مي‌كنند .

 

بادوله دوزي

 

 

در اين صنعت دستي، چند نوع زري دوزي را به هم مي‌دوزند و از اين راه، پارچه اي به دست مي‌آيد كه ((بادوله)) نام مي‌گيرد .

 
 

چادر شب‌بافي

 

 

صنعت بافت چادر شب در مناطق شمالي استان هرمزگان رواج دارد. صنعتگران اين رشته ، در تمام طول سال به فعاليت اشتغال دارند .

 
 

قالي بافي

 

 

قالي بافي ازج مله صنايع دستي رايج در استان هرمزگان است . اين صنعت به ويژه در شهرستان حاجي آباد رونق دارد . عشاير اسكان يافتۀ افشاري و راييني به توليد و تهيۀ انواع قالي ، قاليچه رويۀ پشتي و چنته اشتغال دارند. اندازۀ فرش‌هاي منطق اكثراً داراي ابعاد2×3 متر مي‌باشد .

 
 

سبد بافي و حصير بافي

 

 

از صنايع دستي‌ منحصر به فر استان‌هاي جنوبي ايران انواع سبد و حصير ساتكه از شاخ و برگ و الياف درخت خرما، بافته مي‌شود . عموماً مصرف محلي دارد.

 
 
 

سوزن دوزي

 

 

اين صنعت دستي در بخش بشاگرد رواج دارد . ‌هاي دستي سوزن دوزان هرمزگان، به علت نزديكي اين منطق به استان سيستان و بلوچستان ، تحت تأثير سوزن دوزي بلوچي قرار گرفته است .

صنايع دستي دريايي

 

 

در اين صنعت دستي، از انواع پوست‌هاي نرم تنان دريايي ساخته‌هايي توليد مي‌شود. اين نوع محصولات به علت رنگ زيبايي كه پوسته هاي سخت كاوك و ماوك دارند، مورد توجه بسياري از بازديد كنندگان از اين منطقه قرار مي‌گيرند .

1

مساجد تاريخي هرمزگان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مسجد و منارۀ ملك ابن عباس (مسجد علي )

 

 

اين مسجد قديمي كه در قسمت غربي شهر بندر لنگه و در نزديكي در يا واقع شده است ، توسط شخصي به نام ((حاج محمد بن عباس)در سال 1280 هجري قمري احداث و به يادگار گذاشته شده است .
در حال حاضر از تمامي بناي مسجد، يك شبستان بزرگ نيمه ويران و يك مناره باقي مانده است. ناره و شبستان اين مسجد از نظر قدمت ساختمان با ساير بناهاي تاريخي شهر يكسان نيست و سبك معماري آن ويژگي منحصربه فردي دارد. منارۀمسجد كه 22 متر طول و 5/3 متر قطر دارد، از لحاظ سبك ساختمان با ديگر مناره‌هاي ايراني متفاوت است. طرح معماري بالاي گلدستهۀ آن تركيبي از طرح‌هاي معماري هندي و ايراني است و به شكل مارپيچ و مانند مار حلقه‌شده اي سر بر افراشته و در بالاي گنبد و بر انتهاي گلدسته قرار گرفته است . ساختمان اين مناره و محوطۀ آن با پنجره‌هاي مشبك و كاملاً به سبك هندي چوب سازي شده است. كنده‌كاري هاي روي چوب به صورت قوس‌هاي تزئيني و نماهاي رواقي است . چتر سايبان رو مأذنه، تقليدي از مرغان پرگشادۀ هندي است. شبكه‌هاي چوبي تحتاني آن مشبك (منطبق بر تركيب‌هاي كثير الاضلاع هندي ) و از چوب است. بسك درسازي آن ياراني است . بقيۀ گلدسته يعني ستون استوانه اي شكل و تزئينات آجر كاري و گچ‌بري و ستون‌سازي زير مأذنه داراي نقش و سبك دوران قاجار و متأثر از سبك معماري و تزئيناتي دوران صفوي است .
گچ بري سقف شبستان و ايوان آن ، تركيبي از قالب‌گيري و قطعات گل و بوته است، و نماسازي آن گچي است . در قسمت‌هاي بر جاي ماندۀ داخل بنا، به طور كاملاً آشكاري سبك نماسازيِداخلِ معابد هندي به كار رفته است .

 
 

مسجد دژكان

 

 

اين مسجد در نزديكي بندر خمير، در روستاي دژكان واقع شدهاست و تاريخ بناي آن دانسته نيست. در ساختمان اين مسجد ، از سبك معماري و شبستان مسجد علي بندر لنگه تقليد شده است . شبستان و ستون‌هاي آن از جهت به كار بردن قطعات سنگ تراشي شده و نقوش گل و بوته قابل ملاحظه است . پوشش تزئيني تاق و سر درها و زينت‌كاري رواق‌ها با قطعات سنگ تراشديه شدۀ آهكيِ فوق‌العاده جالب و ظريف صورت گرفته سات . نقوش اين رواق‌ها، از سبك نقش و نگار هندي تأثير گرفته است .

 
 

مسجد منبر كهنه

 

 

اين مسجد در غرب شهر بندر‌عباس واقع شده است. در بيرون محوطۀ مسجد از طرف شرق، مقبره‌اي وجود دارد كه بر لوح آن نام صاحب مقبره كه از علماي معروف6 آن دوره و امام جماعت بوده، حك شده است. لوح ديگري در عمارت مسجد وجود دارد كه خوانا نيست و فورريخته است. ولي نام‌هاي ائمهۀ اطهار (ع) بر آن نقر شده و در آخر آن چنين نگانشته شده است. ((اين مسجد عمارت حاجي باقر است و در ماه رمضان 1083 هجري قمري به پايان رسيد )) بنابر اين مشخص مي‌شود مسجد مزبور در زمان صفويه بنا شده است و رد آن زمان مورد استفاده قرار مي‌گرفته است . در سال 1332 حاج شيخ احمد گله داري _ از تجار معروف _ آن را مرمت كرده سات .

مسجد ناصري

 

 

اين مسجد در سال 1304 شمسي، توسط محمد‌علي‌ناصري‌حيدر آبادي بنا شده است . سبك بناي مسجد از معماري سنتي جنوب ايران بهره جسته و سقف آن از چوب مخصوصي به نام صندل (چندل) كه از هندوستان آورده مي‌شد، ساخته شده است .

 
 

مسجد جامع بند‌عباس

 

 

مسجد جامع بندر عباس در سال 1175 هجري قمري، توسط شخصي به امام زين‌العابدين‌ابوالقاسم‌اِوَزي احداث شد كه به علت هم‌جواري با مرقد امام‌زاده شاه محمد تقي ، به مسجد امازاده نيز مشهوراست.

مسجد برخ (جزيرهۀ قشم )

 

 

ساختمان اوليۀ اين مسجد ، احتمالاً در سال هاي اوليۀ اسلامي ، در خلال فتح جزاير و بنادر ايران به دست عمروبن عاص و به امر او در روستاي كوشۀ قشم ساخته شده است. اين مسجد در سال 244 هجري قمري يك‌بار تعمير شده، و رد سال 736 هجري قمري بر اثر زلزله منهدم شده است. پس از چندي، در سال 737 هجري قمري توسط سلطان فتح الله نوادۀ سلطان محمود كه احتمالاً يكي زا پادشاهان هرمز و يا لازستان بوده ، تجديد بنا گرديده است. در محطۀ اطراف مسجد، گورستان وسيع و نخلسان‌هاي متعدد جلب توجه مي‌كنند. در كنار مسجد برخ، يك برگۀ دراز به صورت شمالي و جنوبي وجود دارد. تا سال 1300 هجري قمري، اين مسجد در مركز روستا قرار داشته و به عنوان مسجد جامع از آن استفاده مي‌شد .
محراب مسجد در قسمت شمالي واقع شده است. در بالاي محراب آثار قابي از گچ ديده مي‌شود كه در حدود 1 متر ارتفاع و 5/1 متر طول دارد. در حال حاضر فقط يكي زا اضلاع اين قاب بر روي ديوار باقي‌ مانده است و سه ضلع ديگر آن فرو ريخته؛ ولي هنوز آثار آن برجاست.
در اين مسجد، لوحي از چوب وجود داشته است كه تاريخ بنا، انهدام و تعمير مسجد بر روي آن قيد شده است . اين لوح به تهران منتقل شده و در يكي زا موزه هاي نگهداري مي‌شود .

 
 

مسجد جامع قشم

 

 

بزرگ ترين و قديمي ترين مسجد شهر قشم ، مسجد جامع آن است كه گفت مي‌شود از آثار ((صوغيه )) است و در سال 1202 هجري قمري ساخته شده است . طرح شبستان مسجد مستطيلي شكل است و در وسط آن ، در دو رديف ، شنازده ستون تعبيه شده است. داخل مسجد درجهت طولي از هفت دهانه، و در جهت عرضي از چهار دهانه فرش انداز شكل گرفته است و محراب آن در وسط ديوارِ طوليِ جنوبي قرار دارد . پوشش سقف به كمك ديوار‌هاي دو طرف و قوس‌هاي تيزه‌دار بر روي ستون‌هاي شانزده گانه استوار شده است .
در حال حاضر نيز در اين مسجد به طور مرتب ، در روز‌هاي جمعه ، نماز‌هاي جمعه و در اعياد ، مراسم مذهبي برگزار مي‌شود .

1

موزههاي تاريخي هرمزگان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قلعه پرتقاليها

 

 

موضوع :معماري
تاريخ تأسيس : 1380
ساعات بازديد : .
تعطيلات :ندارد
نشاني : جزيره هرمز – قلعه پرتغاليها
تلفن :2900 – 0763532

 
 

شهر تاريخي حريره

 

 

موضوع :محوطه تاريخي
نشاني : جزيره كيش – شهر تاريخي حريره
تلفن :4431550 - 0764

 
 

موزه آكواريوم (شگفتيهاي جهان آفرينش )

 

 

موضوع :علمي ( نمونه گونه هاي جانوري )
تاريخ تأسيس : 1376
ساعات بازديد : 13-8 و 22-16
تعطيلات :ندارد
نشاني : منطقه آزاد كيش

 
 

موزه حيات وحش

 

 

موضوع :تاريخ طبيعي
تاريخ تأسيس : 1376
ساعات بازديد : 14-8
تعطيلات :جمعه ها و ايام رسمي
نشاني : بندر عباس – گلشهر جنوبي – بلوار آزادي
تلفن :8-664447 – 0761

 
 

موزه مردم شناسي

 

 

موضوع :مردم شناسي
تاريخ تأسيس : 1380
ساعات بازديد : 12-8 و 20-16
تعطيلات :جمعه ها
نشاني : بندر عباس – حمام گله داري
تلفن :30185 و 38426 – 0761

 
 

موزه آب بندر عباس

 

 

موضوع :لوازم سنتي تامين آب
تاريخ تأسيس : 1376
ساعات بازديد : ساعات اداري
نشاني : بندر عباس – خيابان 22 بهمن – اداره ميراث فرهنگي
تلفن :30185 و 32982 و 32983 - 0761

1

كوههاي طبيعي هرمزگان

كوه فارغان‌هماك

 

 

اين كوه در 78 كيلومتري شمال شهرستان بندر عباس با ارتفاعي برابر با 3267 متر واقع شدهاست و وسعتي معادل 1100 كيلومتر مربع دارد .

كوه‌شو(شب)

 

 

اين كوه در 101 كيلومتري شمال‌شرقي بندر لنگه واقع شده است و 3681 متر از سطح دريا ارتفاع دارد و يكي از بلند‌ترين كوه هاي جنوب ايران محسوب مي‌شود . رودخانة شور از دامنة شمالي اين كوه به طرف شرق جاري است .

كوه گنو

 

 

كوه گنو با 2347 متر ارتفاع ، در 29 كيلومتري شمال‌غربي بندر‌عباس بين دهستان‌هاي فين، سياهوو ايسين واقع شده است. اين كوه در مقايسه با آب و هواي گرم بندر‌عباس، آب و هواي نسبتاً معتدل دارد و به همين مناسبت نيز از اهميت زيست محيطي و تفرجگاهي برخوردار است.

كوه بشاگَرد

 

 

رشته كوه بشاگرد درشهرستان جاسك، به شكل عدد هشت قرار گرفته و دو رشته كوه نسبتاً متمايز را به نام‌هاي رشته كوه بشاگرد شرقي و رشته كوه بشاگرد‌غربي پديد آورده است. بلند‌ترين قلة آن به نام ((كوهمهر)) در دهستان بشاگرد‌غربي شهرستان جاسك ، با ارتفاع 2046 متر قرار گرفته است .
از جمله كوه‌هاي استان هرمزگان، مي‌توان به اين كوه‌ها نيز اشاره كرد)(پشت‌كوه)) به ارتفاع 2645 متر در شمال شرق بندر عباس، ((سياه با ارتفاع 2216 متر در شمال‌غربي شهرستان لنگه، ((بناب ))، ((مهرگان))، ((بندهوشدان))، ((سرملا))، ((سيبا))و غيره .

1

غار ورود خانه هاي طبيعي هرمزگان

غار كوردبستو

 

 

اين غار، در كوه «گنو» - واقع در ارتفاعات شمال شرقي بندرعباس - قرار دارد، سنگ‌هاي اين كوه، از سنگ‌هاي آهكي و سيليسي و فسيل هاي مربوط به دوران سوم است كه در آن زياده ديده مي‌شود. از آبادي «كهنوج» تا دهانة غار، 30 دقيقه بيشتر راه نيست. غار، در جنوب «باغ زير» كه آبادي زيبايي است، در نزديكي «پودنو» قرار دارد. دهانة غار، به سوي شمال شرقي است كه 20/1 متر بلندي و 1 متر عرض دارد. پس از آن، به چاهي به گودي 7 متر مي‌رسد. در عمق اين چاه، دهليزي ادامه يافته است، كه به دو شاخة چاه مانند تقسيم مي‌گردد، كه شاخة غربي آن، به چاه هوايي منتهي مي‌گردد. سنگ‌هاي غار آهكي هستند، ولي استالاگميت و استالاكتيت در آن‌ها وجود ندارد.
سوراخ‌هاي متعددي كه در ديواره‌ها وجود دارد، كاملاً دايره مانند هستند و قطر آن‌ها 30 الي 50 سانتي‌متر است. سوراخ‌ها چنان شكل زيبا و هندسي دارند، كه گويي به دست حجاران زبردستي كنده و تراشيده شده‌اند. چاه هوايي در حدود 8 متر ارتفاع دارد.
ساير غارهاي معروف استان هرمزگان عبارتند از: غار طبيعي آب باد و چاه بهشت و جهنم در روستاي «سرخاء» از توابع شهرستان بندرعباس، غار تُرُد در روستاي «رويدر» از توابع بخش رويدر شهرستان بندر خمير، غار نمكدان و خربس در جزيره قسم.

رودخانۀ ميناب

 

 

اين رود يكي از پر‌آب‌ترين رودهاي جنوبي ايران است و از رودخانۀ ديگر به نام‌هاي رودان و جغين تشكيل شده است. رودخانۀرودان از بلندي‌هاي گلاشگرد واقع در غرب كهنوج و رودخانۀ جغين از ارتفاعات جنوب شهرستان كهنوج سرچشمه مي‌گيرد. ايندو رودخانۀ، در نزديكي روستان برجگان واقع در 25 كيلومتري شمال شرقي شهر ميناب به هم مي‌پيوندند و رودخانۀ ميناب را به وجود مي‌آورند. به علت شيريني آب اين رودخانه و امتيازات عمراني و اقتصادي ناشي از آن، سد بزرگي نيز بر روي آن ساخته شده است .
رودخانۀميناب كه از كنارۀشهر ميناب مي‌گذرد، به چهرۀاين شهر كه در طرفين اين رود دامن گسترده است و با سرسبزي نخلستان‌هاي اطراف در آميخته، جلوه اي ويژه مي بخشد؛ به طوري كه اين شهر را يكي از نقاط بسيار زيباي استان هرمزگان ساخته است. سد ميناب در 2‌كيلومتري شرق ميناب بر روي اين رود احداث شده است. اين سد همراه با درياچۀ آن كه مخزن آب طبيعت سرسبز دره‌هاي اطراف است، فضايي با ارزش‌هاي توريستي و بسيار ديدني فراهم آورده است .

رودخانۀ كل(شور)

 

 

آغاز اين رود با نام رود شور، از كوه‌هاي شمالي بخش سعادت‌آباد سرچشمه مي‌گيرد و به سمت جنوب جريان مي‌يابد. سپس بادريافت آب شاخه‌هاي ديگر، در حدود 70كيلومتري غرب بندر‌عباس با نام رودخانۀ كل به خليج فارس مي‌ريزد. شاخه هاي اين رودخانه عبارت اند از: رود شور، رود كريم آباد، رود رسول، كشك رود، عكس رستم و رودبان. اين رود به واسطۀ عبور از تشكيلات نمكي دورۀ ميوسن شور و غير قابل استفاده است؛ به طوري كه در طول مسير چند صد كيلومتري آن، آبادي و روستايي به وجود نيامده است

رودخانۀ مهران

 

 

اين رود كه پر‌آب‌ترين و بزرگ‌ترين رودخانۀ شهرستان بندر لنگه است، از جنوب كوه‌هاي هفتچن در 15 كيلومتري شمال بندر علويه سرچشمه مي‌گيرد .
جريان اين رودخانه در امتداد غربي_شرقي است كه در شرق بندر لنگه، در شن فرو مي‌رود و ناپديد مي‌شود؛ اما بار ديگر بيرون آمده و در منطقۀخوران، به خليج‌فارس مي‌ريزد .

 
 

رودخانۀ شميل يا حسن لنگي

 

 

اين رودخانه با نام چيل و شقرود از كوه‌هاي شمال‌شرقي بندر‌عباس سرچشمه مي ‌گيرد و در مسير خود روستاي شميل را آبياري كرده و از شمال به جنوب جريان مي‌يابد. اين رودخانه پس از آبياري دشت‌هاي سر راه خود، از نزديكي روستاي حسن لنگي مي‌گذرد و رد حدود 60 كيلومتري شرق بندر عباس، با نام حسن‌لنگي وارد خليج فارس مي‌شود.
آب اين رودخانه نسبت به ساير رودها از كيفيت خوبي براي كشاورزي و آبياري بر خوردار است. در نزديكي روستاي حسن لنگي زمينه‌هاي مناسبي جهت استفاده از زيبايي‌هاي طبيعي براي علاقه‌مندان به طبيعت فراهم شده است. سيماي طبيعي روستي حسن لنگي با معماري ويژۀ نواحي گرمسيري، همراه با مناظر گياهان حاره اي ، زيبايي بس خيره كننده‌اي در اطراف رود ايجاد كرده است .

رودخانۀ جگين

 

 

اين رودخانه از كوه‌هاي بشاگرد سرچشمه مي‌گيرد و با پيوستن چند رودخانۀ ديگر از جمله رودخانۀ انگهران به آن، به درياي عمان مي‌ريزد. آب اين رودخانه شيرين است. در هنگام بارنگي يا رگبارهاي كوتاه، مقدار قابل توجهي از آب شيرين اين رودخانه به دريا سرازير مي‌شود .

1

جغرافياي طبيعي واقليم استان هرمزگان

جغرافياي طبيعي و اقليم استان

 

 

بخش عمده اي از مساحت اين استان را مناطق كوهستاني در بر گرفته‌اند. كوه‌هاي اين منطقه ادامۀرشته كوه‌هاي زاگرس اند كه به تدريج از شمال شرقي به جنوب شرقي امتداد مي‌يابند. ادامۀاين رشته همراه با كاهش ارتفاع، به تپه ماهورهاي آهكي ،گچي و شني منتهي شده و به زمين هاي پست ساحلي خليج فارس و درياي عمان متصل مي گردد .اين ناحيۀ پست ساحلي ، در اطراف تنگۀ هرمز وسعت بيش‌تري يافته، و شرايط مساعدي براي كشاورزي و صيفي كاري به وجود آورده است .
با توجه به مشخصات اقليمي و استقرار استان هرمزگان در منطقۀ فوق حاره اي، گرمي هوا مهم ترين پديدۀمشهود اقليمي آن است .
استان هرمزگان از مناطق گرم و خشك ايران است و اقلميم آن تحت تأثير آب و هواي نيمه بياباني و بياباني قرار دارد. هواي نوار ساحلي در تابستان هاي ، بسيار گرم و مرطوب است و گاهي نيز دماي آن از 52 درجۀ سانتي گراد تجاوز مي كند. دماي متوسط سالانۀ اين منطقه در حدود 27 درجۀ سانتي گراد است .
از ويژگي هاي آب و هوايي استان هرمزگان ، يك فصل طولاني گرم و يك فصل كوتاه خنك است . فصل گرم همراه با هواي شرجي 9 ماه به درازا مي كشد . فصل تابستان از اوايل اسفند ماه شروع مي‌شود؛ هوا رفته رفته رو به گرمي مي رود تا اين كه گرما در تير و مرداد به اوج خود مي رسد . فصل خنك آن همراه با خشكي نسبي هوا، در حدود 3 ماه طول مي كشد . اين فصل از اوايل آذر ماه شروع مي‌شود و تحت تأثير توده‌هاي هواي خنك غربي قرار مي‌گيرد. دماي هواي اين استان، در سرد‌ترين شب هاي سال، كه به ندرت به صفر درجه مي‌رسد ودر روز‌هاي زمستاني، دماي آن معمولاً از 10 درجۀ سانتي گراد بالاي صفر پايين تر نمي‌آيد .
اصولاً آب و هواي اين استان همانند آب و هواي نواحي بياباني است و زمان بارش هاي جوي آن «نيز فوق العاده اند ك مي باشد. در اين منطقه، درحدود 9 ماه از سال ، بارندگي مهمي صورت نمي‌گيرد و قسمت عمده، بارندگي آن نيز در يك يا دو نوبت به وقوع ميپيوندد . در همان موارد اندك هم، بارندگي آن اغلب مانند ماران هاي بهاري سيل آسا است و خسارات فراواني به بار مي آورد . ميزان رطوبت نسبي در سواحل خليج ‌فارس عمدتاً بالاست و بين 20تا 100 درصد نوسان دارد .
مهم ترين بادهايي كه در اين استان مي وزند ، عبارت اند از :
باد سهيلي: اين باد ، بادي است تابستاني و گرم كه از جنوب شرقي به سمت شمال غربي مي وزد و در رسيدن ميوۀ خرمانقش اساسي دارد .
باد شمالي : اين باد به مدت 9 ماه از سال به موازات سواحل شمالي خليج فارس مي وزد و40 روز از دورۀ وزش آن، در فصل تابستان ، هوا همراه با گرد و غبار فراوان است . جهت وزش اين باد غير از زمستان كه جهت غربي شرقي دارد، ازجنوب غربي به سمت شمال شرقي است. باد شمالي در فصل زمستان توأم با هواي نسبتاً سرد است و دوام كم تري دارد .
باد نشي (نعشي): اين باد، بادي است سرد و طوفان زا كه در فصل زمستان در سواحل استان مي وزد . جهت اين باد از شمال شرقي به ست جنوب غربي است، و گاهي در تنگۀ هرمز به طور پيوسته، و به مدت 3 تا 5 روز مي وزد .
باد غربي : اين باد ، بادي بهاري است كه از نيمه فروردين ماه تا اوايل تابستان از سمت جنوب به شمال مي وزد .
باد قوس : اين باد، بادي زمستاني است كه جهت شرقي _ غربي دارد و باعث بارش فراوان در منطقه مي شود .
باد شرجي يا شرقي: اين باد تابساني كه از بادهاي بسيار نامطلوب سواحل شمالي خليج فارس محسوب مي شود، در فصل تابستان مي‌وزد و پس ازبرخورد به سطح دريا، رطوبت فراواني را همراه مي‌آورد و نم نسبي هوا را به شدت افزايش مي دهد. اين باد گاهي با ابر و مه همراه است و در برخي نواحي نيز موجب بارندگي مي شود .
باد لوار (تش باد ):اين باد از سمت جنوب‌غربي مي وزد و از بيابان هاي عربستان نشأت مي ‌گيرد. زمان وزش باد لوار از تير ماه تا شهريور‌ماه است . باد بحري يا شمال غربي: اين باد اغلب در فصل زمسنان شروع به وزيدن كرده و نسيمي از طرف دريابه ساحل مي آورد كه گاهي نيز بارندگي هاي اندكي را به دنبال دارد .
مناسب‌ترين فصل مسافرت به استان هرمزگان، فصل زمستان است .

1

چشمه هاي آب گرم استان هرمز گان

آب هاي كلروره

 

 

اين نوع آب ها اگر به صورت خارجي (حمام كردن)مصرف شوند، در درمان بيماري‌هاي روماتيسم، لنفاتيسم، بيماري‌هاي زنانه و تورم موضعي مؤثرند. مصرف اين نوع آب به صورت بخور، غرغره و شويۀ بيني در درمان بيماري‌هاي تنفسي مؤثر است. حمام كردن با اين آب، موجب گشادي رگ‌هاي خوني مي‌شود. اين نوكع آب‌ها اگر آشاميده شوند، صفرا آورند و ترشحات دهان و معده را افزايش مي‌دهند و حركات روده‌ها را نيز افزايش مي‌دهند و گاهي مليّن هستند .

 
 

آب گرم گنو

 

 

چشمۀ آب معدني گنو در فاصله 34 كيلومتري شمال شرقي بندرعباس، در كنار راه بندرعباس –سيرجان واقع شده شده است. يك راه آسفالتۀ فرعي به اين چشمه منتهي ميشود. اين چشمه در دره اي قراردارد كه كوه گنو و ارتفاعات سخت آهكي، از شمال و جنوب، آن را دربرگرفته اند. ازآب اين چشمه، جهت آبياري نخلستان و استحمام استفاده ميشودوآب چشمه گنواز دستۀ آب هاي گوگردي خيلي گرم(كلروره سولفاتۀ كلسيك گوگردي)مي باشد.
اين چشمه دو استخر زنانه و مردانۀ نسبتاً بزرگ تميز دارد كه به تأسيساتي مانند چندين رواق كوچك براي استراحت و اقامت مسافران، محل فروش نوشيدني وغيره تجهيز شده است. محوطۀ اطراف چشمه پر از از درختان خل بسيار زيبا و سر‌سبز است. پساب اين چشمه پس از خارج شدن از استخرها، مانند رودخان، كوچكي پس از طي چند كيلومتر با آب نسبتاً زيادي به صورت آبشار كوچك و جالبي به پايين سرازير مي‌شود. چشم انداز چشمه، آبشار و كوه گنو بسيار زيبا است .

 
 

2066

چشمۀ آب گرم لشتان (خمير)

 

 

اين چشمه در 7 كيلومتري شرق شهر بندر خمير قرار دارد. آب چشمه از شكاف سنگ‌هاي مارين از زمين خارج مي‌شود. در اطراف چشمه، دو استخر به ابعاد 10×5/3متر و 6×5 متر با عمق5/1 متر است كه در امتداد يكديگر ساخته شده اند. آب از استخر آول وارد اتخر دوم مي‌شود. در اين محدوده 12 اتاقك جهت اتراحت و اقامت مسافران ساخته شده است و به طور ريگان در اختيار مراجعين قرار مي‌گيرد طرز تشكيل اين چشمه بر اساس فرضية تكتونيك (ساخت زمين شناختي ) صفحه اي اسعتوار است. آب چشمةلشتان(خمير) در رديف آب‌هايي با كاتيون‌ها (يون‌هاي منفي) و آنيون‌هاي ( يون‌هاي مثبت ) مختلف گرم است.

 
 
 

چشمة چاه احمد

 

 

اين چشمه در مسير جادة بندر خمير _بندر‌لنگه و در دوراهي خرك قرار دارد. فاصلة بندر خمير تا دوراهي خرك 9 كيلومتر و از دوراهي تا مظهر چشمه در حدود 2 كيلومتر است كه 500 متر آن ميبايد پياده طي شود. در نزديكي مظهر چشمه ، يك استخر طبيعي به شكل مربع وجود دارد كه طول هر ضلع آن در حدود 5 متر است. آب اين چشمه از شكاف سنگ‌هاي آهكي دولوميتي از زمين خارج مي‌شود. در حوالي چشمه نيز دو باب اتاقك ساخته شده است كه مورد استفادة مسافران قرار مي‌گيرد. آب اين چشمه در رديف آب‌هاي گوگردي با كاتيون ‌هاي مختلف گرم است .

 
 

2068

چشمة آب گرم سايه خوش

 

 

اين چشمه در مسير جادة بندر خمير _ لنگه قرار دارد. فاصلة بندر خمير تا روستان سايه خوش، در حدود 40 كيلومتر است و از روستاي سايه خوش تا محل چشمه، در حدود 4 كيلومتر مي‌باشد. مظهر چشمه در شكاف سنگ‌هاي آهكي مارني و در دامنةكوه جاي دارد. طرز تشكيل چشمة سايه خوش بر اساس فرضية تكتونيك صفحه اي استوار است و آب آن در رديف آب‌هاي سولفات كلسيم همراه با منيزيم زياد و كلرور سديم گرم است .

 
 

چشمة آب گرم بادون

 

 

اين چشمه در مسير جادة بندر لنگه به روستاي گزيل قرار دارد. از روستاي گزيل تا مظهر چشمه، در حدود 11 كيلومتر است. آب اين چشمه از شكاف سنگ هاي مارني از زمين خارج مي‌شود و نوع آن تكتونيك است. در اطراف چشمة بادون استخري احداث كشده‌اند. طول اين استخر 20 متر و عرض آن 12 متر است و آب آن به مصارف كشاورزي مي‌رسد. آب اين چشمه، در رديف آب‌هاي سولفات كلسيم همراه با منيزيم فراوان و كلرور سديم ولرم مي‌باشد .

 
 

چشمة آب‌گرم ملايجي

 

 

اين چشمه در مسير جادة بندر لنگه _بندر گنگ و در جنوب مسير ايستگاه قراردارد. آب چشمه از شكاف سنگ‌هاي آهكي مارني خارج ميشود و عامل تشكيل آن عوامل تكتونيك صفحه‌اي است. آب چشمه ملايجي در رديف آب‌هاي گوگردي با آنيون‌ها و كاتيون‌هاي مختلفق گرم مي‌باشد .

چشمة آب گرم چارك

 

 

اين چشمه در مسير جادة بندر لنگه به گاوبندي قرار دارد و از طريق بستانه و روستاي باوردان قابل دسترسي است. مظهر چشمه در بستر رودخانة تنگ خوان است و از شكاف سنگ‌هاي مارني بيرون مي‌جوشد. عامل تشكيل چشمه، تكتونيك صفحه‌اي است و آب آن در رديف آب‌هاي گوگردي با كاتيون‌ها و آنيون‌هاي مختلف گرم مي‌باشد.

 
 

2073

 

 

چشمة آب گرم فتوحيه (فتويه )

 

 

اين چشمه در مسير جادة بستك به لار قرار دارد و فاصلة آن از بستك تا فتويه، در حدود 30 كيلومتر است. مظهر چشمه در جنوب دهكده قرار دارد و حوضچه‌اي در كنار چشمه بنا شده است كه 4 متر طول، 2 متر عرض و 80 سانتي متر عمق دارد. آب اين چشمه به مصارف كشاورزي مي‌رسد. دبي آب چشمه حدود 50 ليتر در ثانيه و درجة حرارت آن مناسب (39درجة سانتي گراد ) و دسترسي به آن نيز آسان است. آب چشمة فتويه در رديف آب‌هاي گوگردي با كاتيون‌ها و آنيون‌هاي مختلف گرم است .

 
 

2076

چشمه‌هاي آب گرم خورگو

 

 

اين چشمه ها كه تعداد آن‌ها سه جشمه است، از طريق جادة فرعي منشعب از جادة بندر عباس _سيرجان قابل دسترسي ‌اند. از دوراهي جادة بندر‌عباس_سيرجان تا مظهر چشمة اول در حدود 28 كيلبومتر فاصله است.
آب چشمة اول از شكاف سنگ‌هاي آهكي مارني خارج و وارد رودخانة خورگو مي‌شود. آب اين چشمه در رديف آب‌هاي سولفات كلسيم همراه با منيزيم و كلرور سديم ولرم است .
تعداد چشمه‌هاي آب‌گرم اين منطقه سه چشمه است كه خصوصيات واحدي دارند.
چشمة دوم خورگو در يك كيلومتري شرق چشمة اول از شكاف سنگ‌هاي آهكي مارني به صورت جوشان از زمين مي‌جوشد. در نزديكي مظهر چشمه، حوضچه‌اي به شكل دايره، و به قطر 3 متر بنا شده است. از آب اين جشمه براي استحمام استفاده مي شود و در رديف آب‌هاي گوگردي با كاتيون‌ها و آنيون‌هاي مختلف گرم است.
دسترسي به چشمة سوم نيز از طريق جادة فرعي منشعب از جاة بندر‌عباس‌_‌سير جان امكان پذيراست. از بندر عباس تا دوراهي خورگو 30 كيلومتر و از دوراهي تا مظهر چشمه، در حدود 20 كيلومتر فاصله است. در كنار مظهر چشمه، حوضچه اي جهت اتحمام وجود دارد و آب چشمه در رديف آب‌هاي گوگردي با كاتيون‌ها و آنيون‌هاي متخلف گرم است .

 
 

2079

چشمة آب گرم غرب تودولويه

 

 

اين چشمه در 500 متري غرب چشمة تودولويه از شكاف سنگ‌هاي آهكي از زمين خارج مي‌شود. در اطراف چشمه، رسوبات اكسيد آهن نشسته است. آب چشمه در رديطف آب‌هاي گوگردي با كاتيون‌ها و آنيون‌هاي متخلف گرم است. عامل تشكيل اين چشمه تكتونيك صفحه‌اي مي‌باشد.

چشمةآب گرم باري

 

 

در مسير جادة خورگو _ سرخان، روستاي باري قرار دارد. فاصلة مظهر چشمه تا روستاي باري 3 كيلومتر است كه يك كيلومتر آن را بايد پياده پيمود. چشمة آب گرم از شكاف سنگ‌هاي رودخانة گرو از زمين خارج مي‌شود. عامل تشكيل آن تكتونيك صفحه‌اي است. در اطراف چشمه، تعدادي حوضچة كوچك به شكل مستطيل و به ابعاد مختلف بنا گرديده است كه هالي روستا در آن‌ها استحمام مي‌كنند. آب چشمظ باري در رديف آب‌هاي گوگردي با كاتيون‌ها و آنيون‌هاي متخلف گرم است .

چشمة آب گرم سرخان

 

 

اين چشمه در مسير جادة فرعي خورگو _ سخان، منشعب از جادة بندر‌عباس ( سيرجان قراردارد. فاصلة چشمه تا روستاي سرخان در حدود يك كيلومتر است. عامل تشكيل چشمه تكتونيك صفحه‌اي است و آب آن از شكاف سنگ‌هاي شِيلي از زمين خارج مي‌شود. آب اين چشمه در رديف آب‌هاي گوگردي با كاتيو‌ن‌ها و آنيون‌هاي متخلف گرم است .

 
 

چشمة آب گرم كشكو

 

 

اين چشمه در مسير جادة بندرعباس به كشكو قراردارد واز روستاي كشكو تا مظهرا چشمه 4 كيلومتر فاصله است كه يك كيلومتر آن را بايد پياده پيمود .
مظهر چشمه در شكاف سنگ‌هاي آهكي است و عامل تشكيل آن تكتونيك صفحه اي مي‌باشد. حوضچه‌هاي متعددي در اطراف چشمه وجود دارند كه اهالي از آن ها به عنوان استخر شنا استفاده مي‌كنند. از آب اين چشمه جهت كشاورزي نيز استفاده مي‌شود. آب چشمه، در رديف آب‌هاي سولفات كلسيم همراه با منيرزيم و كلرور سديم گرم مي‌باشد و در پايان مسير خود، به رودخانة كشكو ميريزد .

چشمة آب گرم ده شيخ

 

 

اين چشمه در مسير جادة حاجي آباد به سمت دولت آباد و در جنوب شرقي روستاي ده‌شيخ در دامنة كوهي قراردارد. مظهر چشمه در شرق حاجي‌آباد است .آب آن از شكاف سنگ هاي آهكي بيرون مي‌آيد و عامل تشكيل آن تكتونيك صفح‌اي است .آب چشمة ده‌شيخ، در رديف آب‌هاي گوگردي با آنيون‌ها و كاتيون‌هاي گرم است .

1

سواحل هرمزگان

سواحل

 

 

در طول 5 ماه از سال، هنگامي كه قسمت اعظم ايران و نيز نواحي شمالي آمريكا و اروپا را برف و يخبندان سرما فرا گرفته است، سواحل و جزاير خليج فارس خوش آب و هوا، آرام و زيباست. هواي معتدل پاييز و زمستان، امواج ملايم دريا, دسته‌هاي فراوان ماهي در كناره‌ها و اطراف ساحل و گروه‌هاي پرندگان زيباي درياي كه در گوشه و كنار بر روي آب‌ها بيتوته كرده اند، مناظر بديع و روح‌نوازي را فراهم مي‌آورند.
سواحل خليج فارس دو تيپ ساحلي متمايز و جالب ماسه اي و صخره اي دارند. به دليل ساختمان آهكي قسمت هاي صخره اي كه در اثر كوبش امواج آب فرسايش يافته اند . در اين صخره‌ها خلل و فرج جالب توجهي ايجاد شده و چشم اندازهاي زيبايي به وجود آمده است. سواحل ماسه اي آن نيز در برخي نواحي از نظر درجه بندي بسيار ممتاز و زيبا است. با انجام پاره از اقدامات حفاظتي و ايجاد استخرهاي پيوسته به آب دريا، امكانات استفادۀ مطلوب براي شنا، قايقراني، كرجي‌راني و اسكي روي آب را مي‌توان فراهم كرد. دوستاران ورزش‌هاي تابستاني مي توانند در زمستان از هواي مطبوع بهاري آن لذت ببرند و به ورزش‌هاي مورد علاقۀ خود بپردازند. هم‌چنين مي‌توان تورهاي مسافرتي جهت تماشاي صيد صدف و مرجان توسط غواصان بومي و انجام آن را در حضور جهانگردان ايجاد كرد. سواحل بندر لنگه، بندر عباس، جاسك و سواحل جزاير ستان مناسب ترين نقاط براي ديدار از اين شگفتي هاي طبيعي است .

1

جزيره سيبري وفرور بزرگ وفرور كوچك

 
 
 

جزيرۀ سيري

 

 

اين جزيره در قلب آب‌هاي خليج‌فارس قرارا دارد. فاصلۀ آن تا مركز شهرستان ابوموسي كه در قسمت شرقي جزيرۀ سيري واقع شده، در حدود 27 كيلومتر است. هم‌چنين فاصلهۀ دريايي آن تا مركز استان در حدود 152 مايل دريايي است. وسعت جزيرۀ سيري 3/17كيلومتر مربع مي باشد. اين جزيره فاقد پستي و بلندي بوده، و نسبتاً مسطح است . مرتفع ترين نقطۀ آن 24 متر از سطح دريا ارتفع دارد. بزرگ‌ترين ابعاد طولي و عرضي جزيره، 1/6 و 6/4 كيلومتر است. در قسمت‌هاي شمالي و نزديك سواحل جزيره ، مناطق مسكوني همراه با ساير تأسيسات جاي گرفته اند . اهالي بومي جزيره از طريق ماهيگيري و صيد ميگو وكشاورزي محدود، زندگي و امرار معاش مي كنند و هم‌چنين عده‌اي از مردم جزيره در تأسيسات نفتي كار مي‌كنند. و در اين جزيره تعداد قابل توجهي نخل خرما به طور پراكنده وجود دارد كه محصول آن فقط مصرف محلي دارد. اين منطقه پوشش گياهي فقيري دارد. در اين جزيره معدن خاك سرخ نيز موجود است .

 
 

جزيرۀ فرور بزرگ

 

 

يكي ديگر از جزاير قلمرو استان هرمزگان، جزيرۀ فرور بزرگ است كه در فاصلۀ 36 مايلي شهر ابوموسي و در فاصلۀ حدود 141 مايلي از بندر‌عباس قرار دارد. بزرگ‌ترين ابعاد طولي و عرضي جزيره 5/7 و 5/4 كيلومتر مي باشد. فاصلۀآن تا نزديك‌ترين نقطۀ سواحل ايران، در حدود 20 كيلومتر و مساحت آن 2/26كيلومتر مربع و ارتفاع بلند‌ترين نقطۀ آن از سطح دريا 145 متر است. سطح جزيره از تپه ماهور‌هاي كوچك تشكيل شده است. اين جزيره بر روي يكي از كمر بند‌هاي زلزله خيز جهان قرار دارد. رنگ آب در نزديكي جزيره سياه است. جزيره شيب‌هاي تند و پرتگاه‌هايي دارد كه گاهي ارتفاع آن‌ها از 10 متر بيش‌تر است .
بقاياي ساختمان‌هاي مخروبه و اراضي كشاورزي باير و چاه‌هاي آب نشانۀ مسكوني بودن جزيره در زمان‌هاي گذشته است؛ ولي در حال حاضر، جزيره غير مسكوني است و تنها تعدادي مأمور دولتي در آن حضور دارند. در آب‌هاي اين جزيره ماهي فراوان وجود دارد و به همين خاطر صيادان در اطراف آن فعاليت زيادي دارند. از كانسارهاي مهمي كه در اين جزيره معدن آهن است كه از يك لايۀ رسوبي تشكيل شده و ذخيرۀآن حدود 000/500 تن برآورد شده است. در اين جزيره يك چراغ دريايي نيز وجود دارد .
جزيره فرور بزرگ يكي از كانون‌هاي زيست حيات وحش است و تعداد بي‌شماري از پرندگان از قبيل: عقاب‌ماهيگير، طوطي، چك چك، قمري خانگي،‌ چكاوك كاكلي، پرستو، بلبل خرما، چاخ‌لق، هدهد، دم‌جنبانك‌زرد ،دو سرخ معمولي، ياكريم و غيره، هم‌چنين پستانداراني از قبيل جبير و جانوراني همچون يك نوع خارپشت، مارمولك، مار‌جعفري و عقرب در آن زندگي مي كنند .

 
 

جزيرۀ فرور كوچك

 

 

اين جزيره در قسمت شمال غربي جزيرۀ ابوموسي واقع شده است و حدود 36 مايل دريايي تا شهر ابوموسي و 149 مايل دريايي تا بندر‌عباس فاصله دارد. مساحت اين جزريه 5/1 كيلومتر مربع و بلندي مرتفع‌ترين نقطۀ آن از سطح دريا 36 متر است بزرگ ترين ابعاد طولي و عرضي جزيره ، 4/1 در 1/1كيلومتر مي‌باشد .
جزيرۀ فرور كوچك و سواحل آن، به علت موقعيت اقليمي و استقرار در مسير مهاجرت پرندگان دريايي، زيستگاه گونه‌هاي متنوع پرندگان مهاجر و بومي است. اين جزيره غير مسكوني مي‌باشد .

1
X