به وبلاگ ايران نگين درخشان كشورهاي قاره آسيا خوش آمديد

تپه هاي باستاني ياسوج *

 

تل خسروي

تل خسروي يا تل خسرو تپه اي در جنوب شهر ياسوج است كه به فاصله اي كمتر از چند كيلومتري آن قرار دارد.  بر اساس روايتهاي محلي، كيخسرو كاخي بر سر اين تل يا تپه بنا نهاده بود كه پرفسور گاوبه، آثار آن را به صورت عمارتي با آجرهاي زرد چهارگوش و آجرهاي سرخ از نوع آجرهاي پل عليايي بهبهان (ارجان قديم) مشاهده كرده و اين مكان را به پيش از دوره هخامنشيان مربوط دانسته است. اين تل كه به هزاره سوم از ميلاد و سده نهم و دهم هجري قمري تعلق دارد، در 4 كيلومتري جنوب شهر ياسوج، در نزديكي روستاي تل خسرو واقع شده است.

تل مهره اي 

تل مهره اي در يك كيلومتري شرق روستاي سقاوه ياسوج قرار گرفته است. يكي از تپه هاي ماقبل تاريخ در استان است كه به هزاره سوم و چهارم پيش از ميلاد تعلق دارد. 

 تپه دم چنار

محل قرار گرفتن اين تپه كه يكي از تپه هاي پيش از تاريخ است، در نزديكي روستاي دم چنار ياسوج است. اين تپه تاريخي به هزاره سوم و چهارم پيش از ميلاد تعلق دارد و از نظر تاريخي با ديگر تپه هاي منطقه، به ويژه تل مهره اي و تل خسرو توانايي برابري دارد .

آتشكده گل سرخدان، آتشكده خيرآباد، قبرشاپور، بقعه خضر، امام زاده سيد محمد، قلعه دختر، قلعه مانگشت، امام زاده پنجه خل، پل قلعه دختر (دهدشت)، تل چگاه، تل گبر، تل گرد و پل پيرين / برين (ممسني) از ديگر جاذبه هاي تارخي و معماري استان كهگيلويه و بوير احمد است كه دوست داران تاريخ و فرهنگ را به سوي خود جذب مي كند.

1

غار نول * ياسوج *

 

غار نول در كوه گل واقع در 20 كيلومتري منطقه سي سخت ياسوج واقع گرديده است. غار نول با طول 80 متر  داراي چند تالار  پلكاني و انشعاب هاي  مختلف و از لحاظ بررسي هاي زمين شناسي حائز اهميت مي باشد. ارتفاع دهانه غار 3 متر است كه در برخي نقاط درون غار تا 20 متر تغيير ميكند. سقف و بدنه غار از سنگهاي آهكي اسماري و قنديلهاي زيبايي پوشيده شده و قطعات آب از اين قنديلها و سقف غار, چكه ميكند. در عمق غار چند چشمه وجود دارد كه آب زلال و خنكي از آنها جاري است. دخالت هاي انساني پيرامون چشمه سارها و قنات هاي اطراف اين غار بيانگر استفاده از غار در دوره هاي گذشته و اخير است . به نظر ميرسد اين غار در گذشته به عنوان پناهگاه موقتي مورد استفاده قرار گرفته است .

1

غار نول * ياسوج *

 

غار نول در كوه گل واقع در 20 كيلومتري منطقه سي سخت ياسوج واقع گرديده است. غار نول با طول 80 متر  داراي چند تالار  پلكاني و انشعاب هاي  مختلف و از لحاظ بررسي هاي زمين شناسي حائز اهميت مي باشد. ارتفاع دهانه غار 3 متر است كه در برخي نقاط درون غار تا 20 متر تغيير ميكند. سقف و بدنه غار از سنگهاي آهكي اسماري و قنديلهاي زيبايي پوشيده شده و قطعات آب از اين قنديلها و سقف غار, چكه ميكند. در عمق غار چند چشمه وجود دارد كه آب زلال و خنكي از آنها جاري است. دخالت هاي انساني پيرامون چشمه سارها و قنات هاي اطراف اين غار بيانگر استفاده از غار در دوره هاي گذشته و اخير است . به نظر ميرسد اين غار در گذشته به عنوان پناهگاه موقتي مورد استفاده قرار گرفته است .

1
X