به وبلاگ ايران نگين درخشان كشورهاي قاره آسيا خوش آمديد

نگين خليج فارسي كه خود نگين ايران زمين است

جزيره اي كه حضور در ان شما را به اين فكر وا مي دارد كه اينجا اصلا جزيره نيست ،با اين عظمت و وسعت

و فاصله بسيار كم ان تا خشكي «از سمت لافت»و طول حدود 150 كيلومتري اين جزيره كه شايد اندازه بعضي كشور هاي عربي باشد ، همه و همه بر ابهت اين جزيره زيبا و تاريخي مي افزايد .

تا چندي پيش رفتن به جزيره قشم براي ما مسافران فقط از طريق رفتن به شهر بند عباس و سپس سوار قايق شدن ميسربود.اكنون چند سالي است كه اكثريت رفتن بوسيله ماشين شخصي از طريق بند پهل و لندركرافت را بهترين و راحترين راه ورود مي دانند.

همانطور كه مي دانيد بعد از ورود به بندر لافت ، تا بندر قشم 55 كيلومتر راه است .اما اين براي كساني است كه هدف را فقط قشم و خريد مي دانند .

ولي اگر قصد سياحت هم داريد توصيه مي كنم كه از سمت جاده سعيدو و جنگل حرا شروع كنيد به شرطي كه مجهز به وسايل ابتدايي ماندن و اتراق باشيد چون سرتاسر اين جزيره ديدني و بكر است .و مردم  عمدتا اهل تسنن و خون گرم اين جزيره جاي هيچگونه مشكلي را براي اتراق بجا نمي گذارند .

ابتدا به جنگل حرا مي رسيم ، بسيار زيبا و ديدني حتي زيبا تر از جنگل حراي بندر خمير

بعد جاهاي زيبايي مثل گنبد نمكدان ، جزيره ستاره افتاده ، جزيره هنگام ، جزيره ناز، غار هاي خربس، ساحل لاكپشت ها  و .....

در مورد هركدام از اين اثار  يك صفحه توضيح نياز است ولي ديدن جزيره هنگام با اكواريوم طبيعي و دلفين هاي خود را به هيچ وجه از دست ندهيد

1

قشم

 

 

 

نگين خليج فارسي كه خود نگين ايران زمين است

جزيره اي كه حضور در ان شما را به اين فكر وا مي دارد كه اينجا اصلا جزيره نيست ،با اين عظمت و وسعت

و فاصله بسيار كم ان تا خشكي «از سمت لافت»و طول حدود 150 كيلومتري اين جزيره كه شايد اندازه بعضي كشور هاي عربي باشد ، همه و همه بر ابهت اين جزيره زيبا و تاريخي مي افزايد .

تا چندي پيش رفتن به جزيره قشم براي ما مسافران فقط از طريق رفتن به شهر بند عباس و سپس سوار قايق شدن ميسربود.اكنون چند سالي است كه اكثريت رفتن بوسيله ماشين شخصي از طريق بند پهل و لندركرافت را بهترين و راحترين راه ورود مي دانند.

همانطور كه مي دانيد بعد از ورود به بندر لافت ، تا بندر قشم 55 كيلومتر راه است .اما اين براي كساني است كه هدف را فقط قشم و خريد مي دانند .

ولي اگر قصد سياحت هم داريد توصيه مي كنم كه از سمت جاده سعيدو و جنگل حرا شروع كنيد به شرطي كه مجهز به وسايل ابتدايي ماندن و اتراق باشيد چون سرتاسر اين جزيره ديدني و بكر است .و مردم  عمدتا اهل تسنن و خون گرم اين جزيره جاي هيچگونه مشكلي را براي اتراق بجا نمي گذارند .

ابتدا به جنگل حرا مي رسيم ، بسيار زيبا و ديدني حتي زيبا تر از جنگل حراي بندر خمير

بعد جاهاي زيبايي مثل گنبد نمكدان ، جزيره ستاره افتاده ، جزيره هنگام ، جزيره ناز، غار هاي خربس، ساحل لاكپشت ها  و .....

در مورد هركدام از اين اثار  يك صفحه توضيح نياز است ولي ديدن جزيره هنگام با اكواريوم طبيعي و دلفين هاي خود را به هيچ وجه از دست ندهيد.

1

خليج فارس5

1

خليج فارس 4

1

خليج فارس3

1

خليج فارس2

1

خليج فارس 1

1

جاده چابهار

1

منظره اي از غروب آفتاب در خليج هميشه فارس

1

بندر عباس

1
X