به وبلاگ ايران نگين درخشان كشورهاي قاره آسيا خوش آمديد

گردسايه

1

تالاب چقاخور

1

نماي يك درب قديمي

1

عكس از يك كليساي متروكه (مخروبه) در خيابان جانبازان (ميدان ده دي) شهر مشهد Translate

1

كاخ اردشير بابكان

1

متفرقه

1

آبشار پيران (آبشار ريجاب)3

آبشار پيران - محمد گائيني

بر اين اساس آبشار پيران يا ريجاب يكي از چند آبشار بلند ايران و شايد بلندترين آبشار ايران باشد. به گفته مهندس اسكندري (نويسنده كتاب آبشارهاي ايران) دو آبشار ديگر با ارتفاعي در همين حدود در كرمان وجود دارد كه البته هنوز اندازه گيري دقيقي نشده است.

1

آبشار پيران (آبشار ريجاب)2

1

آبشار پيران (آبشار ريجاب)1

آبشار پيران - محمد گائيني

آبشار پيران آبشاري سه طبقه است كه دو طبقه بالايي آن بسيار بلند و طبقه پاييني كوتاه تر است...

1

نماي ازجاده هاي رود افشان 75

1
X