به وبلاگ ايران نگين درخشان كشورهاي قاره آسيا خوش آمديد

روستاي سوبانتان ،اردبيل

1

بقعه و خانگاه شيخ صفي*الدين،* اردبيل(ثبت شده در حافظه ميراث جهاني

سال ثبت به عنوان ميراث جهاني: 2010/ 1389. ساخت بقعه و خانقاه شيخ صفي*الدين بين اوايل قرن 16 و اواخر قرن 18 بوده است و بر اساس سنت صوفيان و اشكال سنتي معماري ايراني ساخته شده است. ويژگي آن، *استفاده بهينه و حداكثري از فضاي ممكن براي فعاليت*هاي گوناگون است

1

• مجسمه شاه اسماعيل

1

• خانه تاريخي رضازاده اردبيلي-محله اوچ دكان

1

• خانه تاريخي ارشادي

1

• بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي

1

خانه تاريخي وكيل الرعايا-خيابان سرچشمه

1

پل يئدي گوز(هفت چشمه)

1

حمام تاريخي اوچ دكان

1

موزه مردم شناسي اردبيل-ميدان عالي قاپو

1
X