به وبلاگ ايران نگين درخشان كشورهاي قاره آسيا خوش آمديد

تالاب آلاگل

تالاب آلاگل در شرق جاده آق قلا به اينچه برون واقع گرديده كه مساحت آن در زمان پرآبي به 2500 هكتار مي رسد . اين تالاب همانند تالاب هاي آجي گل و آلماگل از رودخانه مرزي اترك و زهكشهاي طبيعي تامين مي شود . محيط هاي پيراموني تالاب با پوشش ني و جگن و درختچه هاي گز پوشيده شده است . بستر قالب دراكثر نقاط پوشيده از پوشش سبز جلبك مي باشد . هر ساله در فصل مهاجرت هزاران پرنده به اين تالاب و ديگر تالاب هاي استان مي آيند كه از انواع قو – فلامينگو – اردك – پرستو – قازها مي توان نام برد .

انگيزه هاي جذب گردشگر
اين تالاب به دليل قابليت و اهميت بين المللي كه دارد از لحاظ اكوسيستم طبيعي و اكوسيستم آبي قابل استفاده براي گردشگران و علاقمندان ورزش هاي آبي – ماهي گيري و ... مي باشد .
مجموعه تالاب‌هاي آق‌قلا و اترك
اين مجموعه در قسمت جنوبي رودخانه اترك واقع شده و مشتمل بر تالاب‌ها و مرداب‌هاي اينچه، آلماگل، آلاگل، اينجه برون، بي‌بي شيروان، آجي‌گل، نمك و دانشمند است كه مجموع مساحت آنها هزارو دويست و پنجاه هكتار تخمين زده مي‌شود. برخي از اين تالاب‌ها از جمله تالاب‌ آلاگل در فهرست كنواسيون تحقيقات بين‌المللي پرندگان آبزي و مهاجر در سال هزارو سيصدوپنجاه به ثبت رسيده است.فاصله تالاب‌ها از يكديگر بسيار نزديك است و آب و هواي محدوده آنها مديترانه‌اي گرم با تابستان‌هاي خشك و گرم و زمستان‌هاي ملايم مي‌باشد. سطح آب تالاب‌ها در زمان پرآبي به بيش از دوهزارو پانصد هكتار نيز مي‌رسد. اين مساحت به عواملي نظير ميزان آب ورودي و خروجي، به اقليم و ديگر عوام محيطي بستگي دارد. آب اين تالاب‌ها از رودخانه‌ اترك تأمين مي‌شود.تالاب‌هاي ياد شده محل زيست پرندگان مهاجر متنوعي است كه از جمله آنها مي‌توان به فلامينگو‌ها ، قوها، غازها، حواصيل و... اشاره كرد. فصل شكار طبق تقويم اداره محيط‌زيست از اول پاييز تا آخر زمستان هر سال و هر هفته دو روز(چهارشنبه و جمعه) مي‌باشد.از ماهيان اين تالاب‌ها نيز مي‌توان به كولي، اورنج، سيم‌پرك و شيشه ماهي اشاره كرد كه فصل صيد آن طبق مجوز اداره محيط‌زيست گنبد از پانزده ارديبهشت تا پانزده اسفند ماه هر سال مي‌باشد.از آنجا كه اين مجموعه‌ تالاب‌ها و مرداب‌ها داراي راه‌هاي دسترسي، محوطه‌هاي اطراق، چشم‌اندازهاي دشتي، مرغزارهاي وسيع و پرندگان بومي و مهاجر، همچنين استفاده‌هاي طبي مي‌باشند، قابليت‌هاي فوق‌العاده‌اي را براي ايجاد يك كانون توريستي فراهم مي‌كنند. شكار و صيد بي‌رويه، چراي دام، وارد كردن گونه‌هاي غير بومي، قطع اشجار و... ازجمله عوامل تهديدكننده اين تالاب‌ها به شمار مي‌آيند

1

تالاب آلماگل

. همچنين داراي گونه‌هاي مختلف ماهي، پرنده و خزندگان مختلف است كه "زردك، سياه ماهي، كپورچه، آمور، كپورمعمولي، پاروا، كلمه، اسبله، كامبوزيا و گاو ماهي" از جمله ماهيان موجود دراين محيط آبي مي‌باشد.
از بين اين گونه‌ها گفته مي‌شود ماهي كلمه و اسبله از ماهيان درخطر تهديد آبهاي داخلي ايران و كپورچه، آمور، كپورمعمولي، پاروا و گامبوزيا از ماهيان غيربومي و وارداتي آبهاي شيرين است. همچنين در آلماگل دوزيستاني همچون قورباغه مردابي و وزغ سبز به وفور وجود دارد كه اين ميزان در دو تالاب ديگر اين منطقه كمتر است.
لاك پشت بركه‌اي، لاك پشت خزري، لاسرتاي سبزخزري، آگاماي خورشيدپرست، بزمجه، مار آبي، كفچه مار و افعي" نيز از جمله خزندگاني است كه در اطراف آلماگل و تالاب‌هاي اين منطقه ديده شده است. اكوسيستم ويژه تالاب آلماگل باعث شده كه مكان مناسبي براي زندگي و زادآوري پرندگان مهاجر باشد بطوري كه ‪ ۳۶‬گونه پرنده در تالابهاي اين منطقه جوجه‌آوري مي‌كنند. از مهمترين پرندگان مهاجر آبزي و كنار آبزي آلماگل "كشيم گردن سياه، باكلان، حواصيل خاكستري، اگرت، اردك سرسياه، اردك سياه كاكل، اردك تاجدار، اردك سرسفيد، خوتكا، چنگر، چوب پا، خروس كولي، تليله كوچك، آبچليك، كاكايي، قوي گنگ، غار پيشاني سفيد وعقاب دريايي دم سفيد" مي‌باشند. ازبين اين پرندگان اردك سرسياه، سياه كاكل و تاجدار جزو گونه‌هاي در حال كاهش، قوي گنگ در خطر تهديد و اردك سرسفيد در خطر انقراض و غاز پيشاني سفيد داراي جمعيت بسيار كم است. همچنين برخي پرندگاه اين تالاب همچون عقاب دريايي دم سفيد جزو جانواران مشمول كنوانسيون تجارت بين‌المللي گونه‌هاي جانوران و گياهان در معرض انقراض و نابودي هستند. اين كنوانسيون با هدف ايجاد انضباط در زمينه تجارت بين‌المللي گونه‌هاي جانوري و گياهي شكل گرفته است. پستانداران اطراف اين تالاب نيز "تشي، جرد بزرگ، خرگوش، گربه دشتي، روباه معمولي، روباه سردم سياه، شغال و گراز" مي‌باشد. در محيط اطراف اين تالاب كه در شمال استان گلستان واقع است به صورت پراكنده روستاهايي وجود دارد كه ساكنان آن بيشتر از طريق برداشت ني، چراي دامها، شكار پرندگان و ماهيگيري از اين تالاب امرار معاش مي‌كنند.
گفتني است استان گلستان داراي چهار تالاب آلماگل، آلاگل، آجي گل و گميشان است. ايران تاكنون ‪ ۲۲‬تالاب به مساحت يك ميليون و ‪ ۴۸۲‬هزار و ‪ ۱۴۷‬هكتار را در كنوانسيون رامسر به ثبت رسانده است. اين كنوانسيون توافقي بين‌المللي باهدف جلوگيري از هرگونه تجاوز و تخريب در تالابها در زمان حاضر و آينده، شناخت ظرفيت‌هاي اساسي و بنيادي اكولوژيك تالابها با توجه به ارزش‌هاي اقتصادي، فرهنگي و علمي و قابليت احيا و بازسازي آنها پتيه‌گذاري شده است.

بر گرفته از سايت روزنامه آفتاب

1

تالاب امير كلايه

1
X