به وبلاگ ايران نگين درخشان كشورهاي قاره آسيا خوش آمديد

چشمه آبگرم مرتضي علي

1

چشمه آبگرم مرتضي علي

1

چشمه آبگرم مرتضي علي 3

1

چشمه هاي آبگرم دهلران

:
چشمه هاي آبگرم با خواص درماني و گوگردي در فاصله 3 كيلومتري از شهر دهلران در دامنه كوه سياه كوه و نزديك به غارخفاش قراردارد. اين چشمه آبگرم با دماي حدود 50 درجه سانتيگراد داراي چشمه هاي بهداشتي آبگرم و استخرهاي لجن درماني بوده كه از اهميت درماني خاصي برخورداراست.
آب اين چشمه ها در طول روز با توجه به انعكاس نورخورشيد به صورت هفت رنگ خودرانشان مي دهد. از خواص درماني اين چشمه براي رماتيسم، حساسيت، دمل، زخمها وهمچنين شكستگي استخوان و كوفتگي بسيارموثراست.
اما كساني كه دچار ناراحتي هاي قلبي هستند به علت گوگرد زياد در منطقه بايد ازچشمه استفاده نكنند هم اكنون شهرداري تاسيساتي در آنجا احداث نموده است كه به خصوص در ايام بهار و زمستان مورد استفاده قرارمي گيرد اين چشمه هاي آبگرم به صورت رودخانه در پايين دشت سرد شده و به نام سرگرو يا سرگراب براي مصارف كشاورزي و گوسفندان استفاده مي شود و حتي اين تغيير رنگ روزانه آب گرم به صورت يك ضرب المثل محلي در آمده كه مي گويند افرادي كه داراي ماهيت نيستند مانند آب گرم دهلران هستي كه روزانه به چند رنگ تغييرمي كند هنوز بررسي علمي و فراگيري درباره آن انجام نشده وهم اكنون حمامي ازسوي شهرداري دهلران احداث گرديده ولي با توجه به اين كه با روش هاي علمي انجام نگرديده درحال فرسوده شدن به علت گوگرد زياد است.
بيشتراوقات به ويژه در هواي معتدل بوي گوگردي اين چشمه ها فضاي شهر را در بر مي گيرد و جريان اين آب درجنوب غربي دهلران منطقه شوره زاري را به وجود آورده كه پوشيده ازگياهان گزاست.
اين منطقه درسايت گردشگري شهرستان دهلران قراردارد، حتي گل ها و گياهان منطقه در سايت مربوطه ازشهرستان دهلران تا اطراف چشمه هاي آبگرم از اهميت خاصي با توجه به وجود آبگرم برخوردار است. اين چشمه ها داراي آبي است كه با خواص گوگردي از دل زمين مي جوشد ودر مسير رودخانه نيز آب معدني جريان دارد.
سالانه خصوصا در ايام نوروز و زمستان هزاران نفر از اطراف و اكناف و شهرستان ها و استان هاي همجوار منطقه را مورد بازديد قرار مي دهند.
در چند سال گذشته هم با تجهيز آن و سروسامان گرفتن اين آبگرم در جذب گردش هر چند اندك اقداماتي مثبت انجام گرفته است. نياز است دولت به كمك سرمايه گذاران خصوصي ومشتاق و در جهت ايجاد تاسيسات و امكانات رفاهي و تفريحي جهت جذب توريسم خارجي وداخلي ونزديكي به كشورعراق ازآن استفاده متناسب شود.

1

چشمه هاي آبگرم دهلران

:
چشمه هاي آبگرم با خواص درماني و گوگردي در فاصله 3 كيلومتري از شهر دهلران در دامنه كوه سياه كوه و نزديك به غارخفاش قراردارد. اين چشمه آبگرم با دماي حدود 50 درجه سانتيگراد داراي چشمه هاي بهداشتي آبگرم و استخرهاي لجن درماني بوده كه از اهميت درماني خاصي برخورداراست.
آب اين چشمه ها در طول روز با توجه به انعكاس نورخورشيد به صورت هفت رنگ خودرانشان مي دهد. از خواص درماني اين چشمه براي رماتيسم، حساسيت، دمل، زخمها وهمچنين شكستگي استخوان و كوفتگي بسيارموثراست.
اما كساني كه دچار ناراحتي هاي قلبي هستند به علت گوگرد زياد در منطقه بايد ازچشمه استفاده نكنند هم اكنون شهرداري تاسيساتي در آنجا احداث نموده است كه به خصوص در ايام بهار و زمستان مورد استفاده قرارمي گيرد اين چشمه هاي آبگرم به صورت رودخانه در پايين دشت سرد شده و به نام سرگرو يا سرگراب براي مصارف كشاورزي و گوسفندان استفاده مي شود و حتي اين تغيير رنگ روزانه آب گرم به صورت يك ضرب المثل محلي در آمده كه مي گويند افرادي كه داراي ماهيت نيستند مانند آب گرم دهلران هستي كه روزانه به چند رنگ تغييرمي كند هنوز بررسي علمي و فراگيري درباره آن انجام نشده وهم اكنون حمامي ازسوي شهرداري دهلران احداث گرديده ولي با توجه به اين كه با روش هاي علمي انجام نگرديده درحال فرسوده شدن به علت گوگرد زياد است.
بيشتراوقات به ويژه در هواي معتدل بوي گوگردي اين چشمه ها فضاي شهر را در بر مي گيرد و جريان اين آب درجنوب غربي دهلران منطقه شوره زاري را به وجود آورده كه پوشيده ازگياهان گزاست.
اين منطقه درسايت گردشگري شهرستان دهلران قراردارد، حتي گل ها و گياهان منطقه در سايت مربوطه ازشهرستان دهلران تا اطراف چشمه هاي آبگرم از اهميت خاصي با توجه به وجود آبگرم برخوردار است. اين چشمه ها داراي آبي است كه با خواص گوگردي از دل زمين مي جوشد ودر مسير رودخانه نيز آب معدني جريان دارد.
سالانه خصوصا در ايام نوروز و زمستان هزاران نفر از اطراف و اكناف و شهرستان ها و استان هاي همجوار منطقه را مورد بازديد قرار مي دهند.
در چند سال گذشته هم با تجهيز آن و سروسامان گرفتن اين آبگرم در جذب گردش هر چند اندك اقداماتي مثبت انجام گرفته است. نياز است دولت به كمك سرمايه گذاران خصوصي ومشتاق و در جهت ايجاد تاسيسات و امكانات رفاهي و تفريحي جهت جذب توريسم خارجي وداخلي ونزديكي به كشورعراق ازآن استفاده متناسب شود.

1

چشمه‌هاي قير دهلران

:
اين چشمه‌ها در شمال شرقي دهلران و به فاصله تقريبي 7 كيلومتري از آن در نزديكي ساختمان مخروبه‌ي شركت نفت ودر منطقه‌اي دشتي در پاي دامنه‌ي سياه كوه واقع شده است.
از اين چشمه‌ها قير به صورت روان همراه با آب از زمين مي‌جوشد و پس ازبه هم آميختن حوضچه‌ي طبيعي سياه‌رنگي تشكيل مي‌دهد واز طريق يك راه خروجي از حوضچه جدا مي شود.
آب خروجي از چشمه‌ي مركزي سرد بوده و از چشمه اي كه در فاصله‌ي 700 متري از چشمه‌ي اصلي قرار دارد آب گرم گوگرد دار مي‌جوشد. اين چشمه‌ها آب باريكه‌اي را به وجود مي‌آورندكه قير سيال را با خود حمل مي كنند،به نحوي كه نواحي اطراف اين چشمه‌ها انباشته از قير است.
آب چشمه‌ها لكه هاي سبزي را دردل دشت مجاور سياه كوه به وجود آورده‌اند كه نشان از وجود منابع آبي مذكور دارد. چشمه ي مركزي داراي قطري معادل 9متر و عمق تقريبي 50 سانتي متر مي‌باشدكه بسته به تغييرات آب وهوايي قطر حوضچه تغيير پيدا مي‌كند. ارتفاع اين اثر طبيعي از سطح درياي آزاد 240 متر مي‌باشد.

1
X