به وبلاگ ايران نگين درخشان كشورهاي قاره آسيا خوش آمديد

زورخانه سنگتراشها

زورخانه سنگتراشها    زورخانه سنگتراش ها در شهر كرمانشاه، يكي از قديمي ترين زورخانه هاي كشور محسوب مي شود كه در سال 1389 به ثبت آثار ملي رسيد.

 

  

زورخانه سنگتراشها در شهر كرمانشاه، خيابان مدرس درگذررسنگتراشها(نعلبندخانه)قرار دارد. طبق يك سري روايات اين محل در ابتدا آب انبار بوده به دليل خشك شدن آب انبار تبديل به زندان گرديده . زندانيها در اين محل شروع به ورزش ميكنند و چون بنا داخل بازار و بافت شهر بوده مردم اعتراض كرده و بر اين عقيده هستند كه زندان بايد بيرون از شهر باشد . به همين منظور اين بنا تبديل به زورخانه مي گردد قدمت اثر مربوط به دوره قاجار و  مالكيت اثر خصوصي و متعلق به وراث مرحوم خوش اندام است. اين بنا قديمي ترين زورخانه در استان است.

 

 

موسس زورخانه سنگ تراش هاي كرمانشاه نامعلوم است اما مي توان گفت زورخانه سنگتراشها، خاستگاه پهلوانان و ورزشكاران بسياري چون پهلوان جاسم، پهلوان كاظم، پهلوان صفر كرمانشاهي، پهلوان اسطوره اي و استثنايي پهلوان حسين گلزار و همچنين پاتوق پهلوان نقي سرابي به شمار مي رفته است.

 

علاوه بر اين، سردار بزرگ مشروطيت، يارمحمدخان يار و برادر خوانده او حسين خان اميد برق در زورخانه سنگتراشها ورزش مي كردند و كشتي مي گرفتند.

 

همچنين پيشكسوتان دلاوري چون آسيد عبدالكريم غيرت كرمانشاهي شاعر بلند پايه و عارف نامي، پهلوان آسيد قاسم چاشني ساز، پهلوان علي اصغر گرد، پهلوان علي آسميع، پهلوان صوفي نصراله سعدوند و ديگر سرجنبانان كشتي و مردان ديار غرب همچون؛ مرحوم مشهدي احمد مهركن، حاج حسن گرداني و ... در گود زورخانه سنگ تراش ها به دعا و ورزش و كشتي و اخلاق و تواضع از ساطع گران معرفت بودند. تاريخچه زورخانه سنگ تراش هاي كرمانشاه به دوران صفويه بر مي گردد به گونه اي كه اين بنا، قديمي ترين زورخانه در استان كرمانشاه است.

1
X