به وبلاگ ايران نگين درخشان كشورهاي قاره آسيا خوش آمديد

تجربه آرامش با ديدن مناظرطبيعت لار (گردشگري در ايران )

زندگي شهري و گرفتاري هاي آن، خستگي و بي تحركي را به دنبال دارد اما طبيعت سرسبز با تنوع آب وهوايي و مناظر ديدني در گوشه و كنار كشور، به ما و خانواده ها فرصتي مي دهد تا آرامش را تجربه كنيم. آرامشي كه حتي با سفرهاي خارجي پر خرج هم به دست نمي آيد. تصاوير زيباي دشت لار نمونه اي از اين طبيعت زيباست كه بايد قدر آن را بدانيم و در حفظ آن همت كنيم. براي ديدن اين مناظر به مناطق اطراف دماوند در روستاي لار، دماوند، پلور و... در شرق تهران سري بزنيم تا براي ساعاتي آرامش را تجربه كنيم....تجربه آرامش با ديدن مناظرطبيعت لار (گردشگري در ايران )


http://www.taknaz.ir/news_cats_230.html

اي دماوند، اي پير پاينده، همچنان  زيبا و سرشار از  اميد و انرژي براي مردمان اين ديار باش


http://www.taknaz.ir/news_cats_230.html

 

 

http://www.taknaz.ir/news_cats_230.html

 

تجربه آرامش با ديدن مناظرطبيعت لار (گردشگري در ايران ) 

 

http://www.taknaz.ir/news_cats_230.html

 

 

http://www.taknaz.ir/news_cats_230.html

 

 

http://www.taknaz.ir/news_cats_230.html

 

 

http://www.taknaz.ir/news_cats_230.html

 

 

http://www.taknaz.ir/news_cats_230.html

 

 

http://www.taknaz.ir/news_cats_230.html

 

 

 


 

 

http://www.taknaz.ir/news_cats_230.html

 

 تجربه آرامش با ديدن مناظرطبيعت لار (گردشگري در ايران )

http://www.taknaz.ir/news_cats_230.html

 

 

 

 

http://www.taknaz.ir/news_cats_230.html

 

 

http://www.taknaz.ir/news_cats_230.html

 

تجربه آرامش با ديدن مناظرطبيعت لار (گردشگري در ايران ) 

 

http://www.taknaz.ir/news_cats_230.html

 

 

http://www.taknaz.ir/news_cats_230.html

 

 

http://www.taknaz.ir/news_cats_230.html

 

 

تجربه آرامش با ديدن مناظرطبيعت لار (گردشگري در ايران ) 

 

http://www.taknaz.ir/news_cats_230.html

 

 


 

 

http://www.taknaz.ir/news_cats_230.html

 

 

http://www.taknaz.ir/news_cats_230.html

 

 

http://www.taknaz.ir/news_cats_230.html

 

 

 

 

http://www.taknaz.ir/news_cats_230.html

 

 

http://www.taknaz.ir/news_cats_230.html1
X