به وبلاگ ايران نگين درخشان كشورهاي قاره آسيا خوش آمديد

بيشابور

اين يادگار شكوه ايران باستان در 120 كيلومتري جنوب شيراز و در فاصله 23 كيلومتري شهر كازرون قرار دارد.
=

بيشاپور ـ شهر گمشده

بيشاپور در كنار جاده شاهي روزگار باستان واقع شده است.
جاده شاهي در دوره هخامنشيان «‌تخت جمشيد» و «استخر» را به شهر باستاني «شوش» و در دوره ساساني شهر «‌گور» و «‌بيشاپور» را به «تيسفون» مقر امپراتوري ساساني وصل مي‌كرده است.
=

=
شهر بيشاپور كه يادگار شكوه ايران باستان است در 120 كيلومتري جنوب شيراز و در فاصله 23 كيلومتري شهر كازرون قرار دارد.
اين شهر كه منسوب به شاپور اول،دومين پادشاه ساساني است توسط فردي يوناني به نام هيپوداموس، ساخته شده است.

1

بيشابور 10

1

بيشابور 9

1

بيشابور 8

1

يشابور 7

1

بيشابور 6

1

تالار شاپور

1

بيشابور 5

1

معبد آناهيتا

1

بيشابور 3

1
X