به وبلاگ ايران نگين درخشان كشورهاي قاره آسيا خوش آمديد

چشمه آب گرم مرتضي علي

چشمه آب گرم مرتضي علي، در نزديكي روستاي خروان در فاصله حدود 40 كيلومتري از شهر طبس قرار دارد.

1
X