به وبلاگ ايران نگين درخشان كشورهاي قاره آسيا خوش آمديد

لباس محلي زنان شهر راميان

لباس با توجه به خصوصيات و و يژگي هايي كه دارد يكي از نمونه هاي عيني و مجسم فرهنگ هر جامعه است كه به عبارت ديگر همواره بخشي از فرهنگ هر جامعه در لباس هاي آن قوم و ملت نهفته است كه نشانه اي از پايبندي ، علاقه و اعتقاد آنان به آداب و رسوم و هويت فرهنگي شان مي باشد.
دستان هنرمند زنان رامياني سالهاست كه با بهره گيري از رنگ هاي طبيعت در كمال يك رنگي ، رنگين كماني از لطافت و زيبايي به نمايش مي گذارند . در رنگين كمان هنر دست زنان رامياني رنگ سرخ غالب است رنگي كه در آن موجي از نشاط و شادابي و تحرك و آرزوهاي بسيار و پاك به چشم مي خورد پس بايد بر اين دستان هنرمند بوسه مهر زد و رستاخيز هنرشان را تحسين نمود زنان اصيل قزلباش رامياني از زمانهاي دور لباس مزين به سكه و يراق از جنس ابريشم سرخ به تن مي كنند كه هنر دست توانايشان است و ثمره تلاش و همت شان.
كوينك : زنان پيراهن قرمز رنگ از جنس ابريشم دست باف مي پوشند دور مچ ، يقه و چاك پيراهن را با الياف ابريشم الوان نوار دوزي مي كنند به اين نوارهاي رنگين دستباف جهك مي گويند جهك مانند پارچه ابريشم در كارگاهي به نام چالا بافته مي شود يقه پيراهن گرد ، آستين بلند كه با جهك تزيين شده و انتهاي پيراهن به رنگ سبز ريشه دوزي شده است .
كلته : دختران تا قبل از ازدواج كلاهي به نام كلته بر سر مي گذارند كه تمام سطح آن با الياف الوان ابريشمي دست دوزي شده است قسمت جلويي ان سكه دوزي و با جهك نوار دوزي مي شود اين كلاه همراه با روسروي ابريشمي قرمز رنگ استفاده مي شود زماني كه خواستند پيوند زناشويي ببندند كلته را برداشته و سربندي از جنس ابريشم با زمينه قرمز ساده با حاشيه اي به رنگ سفيد ، بنفش ، سبز و سرخ به نام باش كالاخه به صورت نيم تاجي بر سر مي كنند به عنوان سمبل ازدواج .
ياقلق :دستمال ابريشمي پر نقش و نگاري با دنباله چين دار و بلند روي آن به سر مي گذارند و آن را دور گردن مي پيچند.
قمبلي : دامني پرچين از جنس ابريشم اغلب به رنگ قرمز آستر دار كه ده سانت انتهاي دامن جهك دوزي مي شود اين شليته زيباي ابريشمي با نوار دست بافي در كنار جمع مي شود .
چارشو :چادر شبي است قرمز از جنس ابريشم با طرح چهارخانه كه زنان رامياني به دور كمر مي پيچند .
قوپا : جواهري دست ساز از مونجوق هاي رنگين ، برگرفته از طرح هاي طبيعت زيبا كه همچون الماسي بر گوشه نومال زنان خود نمايي مي كند .
ياخالق : پيش جامه اي است براي تزيين روي پيراهن كه به گردن آويخته مي شود از چهار رديف جهك تشكيل شده ، ما بين آنها سكه دوزي مي شود در گذشته از سكه هاي نقره در ياخالق استفاده مي شود.
قويماق : نوعي گردنبند كه براي تزيين روي پيش جامه توسط زنان با مونجق ها و مهرهاي رنگين بافته شده ، سي سكه با نخ دولا در انتهاي بويماق استفاده مي شود.

1
X