به وبلاگ ايران نگين درخشان كشورهاي قاره آسيا خوش آمديد

روستاي سوباتان13

روستاي سوباتان - محمد گائيني

در سوباتان و بلندي هاي اطراف گله هاي پرورش اسب زياد ديده مي شود...


1
X