به وبلاگ ايران نگين درخشان كشورهاي قاره آسيا خوش آمديد

روستاي سوباتان19

روستاي سوباتان - محمد گائيني

اما مسير دسترسي اهالي سوباتان به شهر از طريق جاده خاكي و بسيار ناهموار و پيچ در پيچ سوباتان به هشتپر يا همان تالش مي باشد.


1
X