به وبلاگ ايران نگين درخشان كشورهاي قاره آسيا خوش آمديد

روستاي سوباتان20

مسير سوباتان به ليسار و تالش - محمد گائيني

جاده سوباتان به تالش هم نيسان روست و در صورت انتخاب اين مسير، حدود دو ساعت تكان تكان هاي عقب نيسان با شما همراه خواهد بود.


1
X