به وبلاگ ايران نگين درخشان كشورهاي قاره آسيا خوش آمديد

روستاي سوباتان21

روستاي سوباتان - محمد گائيني

در طول مسير  سوباتان به تالش، روستاهاي نام آشنايي چون بسك (Besk)، كيش ديبي و ماشين خانه ديده مي شود.


1
X