به وبلاگ ايران نگين درخشان كشورهاي قاره آسيا خوش آمديد

روستاي سوباتان22

روستاي سوباتان - محمد گائيني

با گرم شدن هوا، هر چه به سوباتان نزديك تر مي شويم و از آن جا به سمت تالش كه راهي مي شويم، شرجي بودن هوا بيشتر حس مي شود...


1
X