به وبلاگ ايران نگين درخشان كشورهاي قاره آسيا خوش آمديد

موزه هاي خاض گيلان

-->

- موزه جهانى ژئوپارك با مساحتى بالغ بر 1000 متر مربع بيش از سه هزار نمونه جانورى را در خود جاى داده است. از ويژگيهاى اين مكان كه آنرا از ديگر موزه هاى كشور متمايز مى كند بومى بودن بيش از 95% نمونه هاى آن است.

- در ميان پرندگانى كه در موزه به نمايش گذاشته شده اند بزرگترين پرنده دنيا ، پليكان پا خاكسترى و يكى از كوچكترين پرندگان دنيا يعنى شهد خور به چشم مى خورند.

- مار شاخدار و مار جعفرى كه سمى ترين مارهاى جزيره قشم مى باشند .

- بزرگترين سوسمار ايران يعنى بزمجه ( گونه بزمجه خزرى ) از ديگر خزندگان موجود در موزه مى باشد.

- كوچكترين و بزرگترين پستاندار دنيا در اين مكان ميباشد. حشره خور كوتوله با وزنى حدود 3/1 تا 7/1 گرم و جثه 3 تا 4 سانتى مترى در مقابل اسكلت نهنگ گوژپشت 15 مترى هر بيننده اى را به تحسين وا مى دارد .

- در ميان خفاشها بزرگترين خفاش ايران ، خفاش ميوه خوار ، وجود دارد كه از درختان ميوه موجود در جزيره تغذيه مى كند و به علت شباهت سر اين جانور به روباه به روباه پرنده نيز معروف است .

- يكى از سمى ترين ماهيهاى دنيا به نام سنگ ماهى در اين موزه نگهدارى مى شود.

- پر سرعت ترين ماهى دنيا يعنى بادبان ماهى دراين موزه موجود مى باشد.

- صنايع دستى
بخشى از موزه به صنايع دستى جزيره اختصاص دارد كه از آن جمله مى توان به توليداتى كه با دستان هنرمند بانوان قشمى عرضه مى شود مانند لباسهاى محلى زنان بومى ( كندوره ) ، انواع سوزن دوزى ، خوس دوزى ، گلابتون- دوزى ، نوارهاى شك ،گليم و.صنايع چوبى و يا محصولاتى كه از قسمتهاى مختلف نخل خرما درست مى شود مانند موچك و سبدهاى حصيرى ، ماكت لنج وانواع سازهاى محلى جزيره مثل عود ، دف ، دهل وصنايع دريايى اشاره كرد.

- پرندگان
پرندگان بخش وسيعى از موزه را به خود اختصاص داده اند كه به دو دسته مهاجر وبومى تقسيم مى شوند از جمله پرندگان مهاجر تاكسيدرمى شده ميتوان از گيلانشاه ، فلامينگو ، پليكان ، اردك سر سبز ، خوتكا ، فالاروپ- گردن سرخ نام بردو از پرندگان بومى به بلبل خرما ، ليكو معمولى ، شهد خور ، زنبور خور سبز ، حواصيل خاكسترى ، سبز قباى هندى و... ميتوان اشاره كرد.

- بندپايان
شامل انواع پروانه ها و لارو آنها ، صدپاها ، عقربها ، رتيها ، ملخها ، سوسكها ، قاب بالها و ..... مى باشدكه از قسمتهاى مختلف جزيره جمع آورى و اتاله شده و در باكس هاى چوبى فيكس شده اند.

- خزندگان
انواع مارهاى سمى ، نيمه سمى وغير سمى كه از آن جمله مى توان به مار شاخدار و مار جعفرى كه سمى- ترين مارهاى جزيره قشم مى باشند اشاره كرد همچنين چند گونه از مارهاى دريايى كه سمى مهلك و كشنده دارند. شترمار و مار دستى ، از مارهاى غير سمى و تير مار از نمونه مارهاى نيمه سمى قشم هستند . بزرگترين سوسمار ايران يعنى بزمجه ( گونه بزمجه خزرى ) از ديگر خزندگان موجود در موزه مى -باشد. وزغها ، انواع گكوها ( مارمولكها ) ، اسكينگ ها و لاك پشتها ى پوزه عقابى و سبزوپشت چرمى نيز در موزه به معرض نمايش گذاشته شده اند.

- پستانداران
از پستانداران جزيره قشم 17 گونه در موزه به چشم مى خورد. حشره خور كوتوله با وزنى حدود 3/1 تا 7/1 گرم و جثه 3 تا 4 سانتى مترى در مقابل اسكلت نهنگ گوژپشت 15 مترى هر بيننده اى را به تحسين وا مى دارد . دلفين معمولى ، خارپشت ايرانى ، روباه معمولى ، 4 گونه خفاش ، بزغاله هاى عجيب الخلقه ، خدنگ (موش خرما )، موشها و جربيلها(از جوندگان ) از ديگر پستانداران بومى جزيره اند.خرس قهوه اى كه همراه يك سيرك ايرانى به جزيره وارد شده و فك كه متعلق به درياى خزر مى باشدنيز در اين موزه ديده مى شوند.

- آبزيان

ماهيهاى مختلف اعم از خوراكى و تزيينى ، انواع سخت پوستان (شامل شاه ميگو ، مانتيس ، ميگو، گونه هاى مختلفى از خرچنگها ) ، خارپوستان ( مانند ستاره هاى دريايى، توتياها ، دلارهاى سنگى و خيار دريايى ) ، چند نوع كوسه، مارماهى و انواع سفره ماهيهاى خليج فارس كه همگى از جمله ساكنان آبهاى اطراف قشم مى با شند ،همچنين بادبان ماهى 5/2 مترى و اره ماهى در معرض خطر انقراض در موزه به نمايش گذاشته شده است .

- نرمتنان

انواع دوكفه ايها ، تك كفه ايها ، شكم پايان ، چند كفه ايها ( مثل كيتون ) ، ناو پايان ، سرپايان مانند هشت پا و ماهى مركب كه در اصطلاح محلى به آن انكاس ميگويند و از غذاهاى مورد علاقه مردمان بومى جزيره است از نرمتنان موجود در جزيره مى باشند.

- كيسه تنان
عروس دريايى ، بادبزنهاى دريايى و چندين نمونه زيبا از مرجانهاى دريايى و اسفنج در موزه به نمايش گذاشته شده است مرجانهاى شاخ گوزنى ، مرجانهاى ستاره اى از زيباترين اين نمونه مى باشند


1
X