به وبلاگ ايران نگين درخشان كشورهاي قاره آسيا خوش آمديد

جاده ي زنجان به منجيل

.

از كيلومتر 15 اتوبان زنجان – قزوين، جاده اي به سمت شمال منشعب ميشود 10 دقيقه ي
اول جاده سر بالايي است و هوا خيلي سريع خنك ميشود اما از آن به بعد، عمدتا"
سرازيري داريم ؛ آن هم چه سرازيري! كلي پيچ هاي بسيار تند كه پيچ هاي جاده چالوس در
مقابل آنها، اتوبان محسوب ميشود!!! اين جاده از سمت زنجان به منجيل براي رانندگي
خيلي مناسب است اما در مسير بالعكس، رس ماشين در سربالائيها كشيده ميشود. تعداد
زيادي از ماشينهايي كه از منجيل به زنجان ميرفتند، بخاطر داغ كردن رادياتور متوقف
شده بودند. در مرز استان زنجان و گيلان، نماي درياچه سد منجيل بسيار زيبا و ديدني
است.


1
X