به وبلاگ ايران نگين درخشان كشورهاي قاره آسيا خوش آمديد

جاده شهداد نهبندان
 
 
با بهره‌برداري از جاده شهداد به نهبندان كه از آن مي‌توان به عنوان زيباترين جاده
كويري جهان ياد كرد كه روز به روز بر شمار گردشگراني كه براي ديدن كوير زيباي
شهداد، گام در اين مسير مي‌گذارند، افزوده مي‌شود. جاده شهداد به نهبندان از
محل‌هايي عبور مي‌كند كه تا پيش از اين رفتن به آنجا آرزوي هر دوستدار طبيعت بود.گذر جاده از ميان بزرگترين عارضه‌هاي كلوخي جهان معروف به "كلوت‌هاي شهداد" كه
سياحان از آن به عنوان قصرهاي "جن و پري" نام برده‌اند از ويژگيهاي منحصر به فرد
اين جاده است. از سوي ديگر برآمدن خورشيد از شرق و تابيدن آفتاب بر شن‌هاي طلايي
كوير و تماشاي غروب بي‌آنكه مانعي از چشمانت حتي ثانيه‌اي از پشت كوه رفتن خورشيد
را بگيرد و نشستن ستاره‌هايي كه همه زمان‌ها براي شمردن آنها كم است بر آسمان كوير
جاذبه‌هايي است كه هر فردي را به كوير مي‌خواند.


1
X