به وبلاگ ايران نگين درخشان كشورهاي قاره آسيا خوش آمديد

جزيره سيبري وفرور بزرگ وفرور كوچك

 
 
 

جزيرۀ سيري

 

 

اين جزيره در قلب آب‌هاي خليج‌فارس قرارا دارد. فاصلۀ آن تا مركز شهرستان ابوموسي كه در قسمت شرقي جزيرۀ سيري واقع شده، در حدود 27 كيلومتر است. هم‌چنين فاصلهۀ دريايي آن تا مركز استان در حدود 152 مايل دريايي است. وسعت جزيرۀ سيري 3/17كيلومتر مربع مي باشد. اين جزيره فاقد پستي و بلندي بوده، و نسبتاً مسطح است . مرتفع ترين نقطۀ آن 24 متر از سطح دريا ارتفع دارد. بزرگ‌ترين ابعاد طولي و عرضي جزيره، 1/6 و 6/4 كيلومتر است. در قسمت‌هاي شمالي و نزديك سواحل جزيره ، مناطق مسكوني همراه با ساير تأسيسات جاي گرفته اند . اهالي بومي جزيره از طريق ماهيگيري و صيد ميگو وكشاورزي محدود، زندگي و امرار معاش مي كنند و هم‌چنين عده‌اي از مردم جزيره در تأسيسات نفتي كار مي‌كنند. و در اين جزيره تعداد قابل توجهي نخل خرما به طور پراكنده وجود دارد كه محصول آن فقط مصرف محلي دارد. اين منطقه پوشش گياهي فقيري دارد. در اين جزيره معدن خاك سرخ نيز موجود است .

 
 

جزيرۀ فرور بزرگ

 

 

يكي ديگر از جزاير قلمرو استان هرمزگان، جزيرۀ فرور بزرگ است كه در فاصلۀ 36 مايلي شهر ابوموسي و در فاصلۀ حدود 141 مايلي از بندر‌عباس قرار دارد. بزرگ‌ترين ابعاد طولي و عرضي جزيره 5/7 و 5/4 كيلومتر مي باشد. فاصلۀآن تا نزديك‌ترين نقطۀ سواحل ايران، در حدود 20 كيلومتر و مساحت آن 2/26كيلومتر مربع و ارتفاع بلند‌ترين نقطۀ آن از سطح دريا 145 متر است. سطح جزيره از تپه ماهور‌هاي كوچك تشكيل شده است. اين جزيره بر روي يكي از كمر بند‌هاي زلزله خيز جهان قرار دارد. رنگ آب در نزديكي جزيره سياه است. جزيره شيب‌هاي تند و پرتگاه‌هايي دارد كه گاهي ارتفاع آن‌ها از 10 متر بيش‌تر است .
بقاياي ساختمان‌هاي مخروبه و اراضي كشاورزي باير و چاه‌هاي آب نشانۀ مسكوني بودن جزيره در زمان‌هاي گذشته است؛ ولي در حال حاضر، جزيره غير مسكوني است و تنها تعدادي مأمور دولتي در آن حضور دارند. در آب‌هاي اين جزيره ماهي فراوان وجود دارد و به همين خاطر صيادان در اطراف آن فعاليت زيادي دارند. از كانسارهاي مهمي كه در اين جزيره معدن آهن است كه از يك لايۀ رسوبي تشكيل شده و ذخيرۀآن حدود 000/500 تن برآورد شده است. در اين جزيره يك چراغ دريايي نيز وجود دارد .
جزيره فرور بزرگ يكي از كانون‌هاي زيست حيات وحش است و تعداد بي‌شماري از پرندگان از قبيل: عقاب‌ماهيگير، طوطي، چك چك، قمري خانگي،‌ چكاوك كاكلي، پرستو، بلبل خرما، چاخ‌لق، هدهد، دم‌جنبانك‌زرد ،دو سرخ معمولي، ياكريم و غيره، هم‌چنين پستانداراني از قبيل جبير و جانوراني همچون يك نوع خارپشت، مارمولك، مار‌جعفري و عقرب در آن زندگي مي كنند .

 
 

جزيرۀ فرور كوچك

 

 

اين جزيره در قسمت شمال غربي جزيرۀ ابوموسي واقع شده است و حدود 36 مايل دريايي تا شهر ابوموسي و 149 مايل دريايي تا بندر‌عباس فاصله دارد. مساحت اين جزريه 5/1 كيلومتر مربع و بلندي مرتفع‌ترين نقطۀ آن از سطح دريا 36 متر است بزرگ ترين ابعاد طولي و عرضي جزيره ، 4/1 در 1/1كيلومتر مي‌باشد .
جزيرۀ فرور كوچك و سواحل آن، به علت موقعيت اقليمي و استقرار در مسير مهاجرت پرندگان دريايي، زيستگاه گونه‌هاي متنوع پرندگان مهاجر و بومي است. اين جزيره غير مسكوني مي‌باشد .


1
X