به وبلاگ ايران نگين درخشان كشورهاي قاره آسيا خوش آمديد

موزههاي تاريخي هرمزگان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قلعه پرتقاليها

 

 

موضوع :معماري
تاريخ تأسيس : 1380
ساعات بازديد : .
تعطيلات :ندارد
نشاني : جزيره هرمز – قلعه پرتغاليها
تلفن :2900 – 0763532

 
 

شهر تاريخي حريره

 

 

موضوع :محوطه تاريخي
نشاني : جزيره كيش – شهر تاريخي حريره
تلفن :4431550 - 0764

 
 

موزه آكواريوم (شگفتيهاي جهان آفرينش )

 

 

موضوع :علمي ( نمونه گونه هاي جانوري )
تاريخ تأسيس : 1376
ساعات بازديد : 13-8 و 22-16
تعطيلات :ندارد
نشاني : منطقه آزاد كيش

 
 

موزه حيات وحش

 

 

موضوع :تاريخ طبيعي
تاريخ تأسيس : 1376
ساعات بازديد : 14-8
تعطيلات :جمعه ها و ايام رسمي
نشاني : بندر عباس – گلشهر جنوبي – بلوار آزادي
تلفن :8-664447 – 0761

 
 

موزه مردم شناسي

 

 

موضوع :مردم شناسي
تاريخ تأسيس : 1380
ساعات بازديد : 12-8 و 20-16
تعطيلات :جمعه ها
نشاني : بندر عباس – حمام گله داري
تلفن :30185 و 38426 – 0761

 
 

موزه آب بندر عباس

 

 

موضوع :لوازم سنتي تامين آب
تاريخ تأسيس : 1376
ساعات بازديد : ساعات اداري
نشاني : بندر عباس – خيابان 22 بهمن – اداره ميراث فرهنگي
تلفن :30185 و 32982 و 32983 - 0761


1
X