به وبلاگ ايران نگين درخشان كشورهاي قاره آسيا خوش آمديد

امامزاده ها وبقعه هاي تاريخي هرمزگان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زيارتگاه بي‌بي مريم

 

 

اين بقعه در قريۀتوريان جزيرۀ قشم واقع شده و بنايي است كه مصالح عمدۀ آن را سنگ‌هاي قلوه و لاشه تشكيل مي‌دهد. بر فراز بقعه ، گنبدي با گردني بلند قرار داشته كه سقف آن فرو ريخته است و ورودي بقعه با قوس تيزه دار كم‌خيز، درون قاب مستطيل شكل كشيده اي قرار گرفته است. درون بقعه با اندود گچ پوشيده شده است و بر روي هر ترك آن، تاق‌نمايي ايجاد شده كه در قسمت بالا و زير تيز، آن، طرح‌هايي به شيوۀ كاربندي اجرا شده است. قسمت بالاي تقا‌نماها تا شروع دور گنبد، فاصله‌اي وجود دارد كه به دو بخش تقسيم گرديده است، و يك درميان ، داخل قاب هاي مستطيل، طرح‌هاي تزئيني تاق‌نما گونه به صورت ساده و كولي‌دار اجرا شده است. بر روي نوار دوم،يك رديف گچ‌بري به وصرت منشور گون‌هاي برجسته و فرورفته‌اي انجام يافته و سپس حاشيۀ پاكار گنبد ، با قاب سازي و نقش‌هاي زيبا طراحي شده است گنبد نيز بر روي آن هاي استوار شده است. هيچ گونه كتيبه و نشته اي نيز درون بقعه وجود ندارد. مي توان احتمال داد كه بنا از آثار دوران ايلخاني باشد. تزئينات درون بنا با تزئينات بقعۀ ديگري كه در همين جزيره به نام (( برخ )) قرار دادر ، قبال مقايسته است. قبرسان قديمي پيرامون بقعه با سنگ قبرهايي كه نوشته‌هايي به فارسي وعربي و خط كوفي دارند، حاكي از هميت و اعتبار محل در زمان آباداني آن است .

 
 

854    

بقعۀ شيخ برخ الاسود

 

 

اين بقعه در قريۀ گوشۀ قشم و در جوار مسجد كهنسال قريه واقع شده سات . بر اساس كتيبۀ موجود دراين مسجد، اين بنا در حدود سال 244 هجري قمري ساته شده است و رد سال 737 هجري قمري _ بعد از زلزله _ به امر يكي از شاه‌زادگان جزيرۀ هرمز يا لارستان مرمت شده است. اين بقعه از سنگ لاشه و ملاط و اندود گچ بنا شده است . درون آن از نظر تزئينات بدنه هاي به صورت تاق‌نماسازي و سپس بخش بلند زير پاكار گنبد آن كه به سه دوره تقسم مي‌شود، شباهت بسياري به تزئينات و ‌نماسازي‌هاي ساده و كولي دار بقعۀ ((بي‌بي مريم )) قشم دارد. اكنون بخش عمده‌اي از ساختمان بقعه ويران شده است .
زيارتگان شاه شهيد (نيايشگاه مهري )
در مجاورت آثار شهر باستاني خربز و در بالاي صخره نيايشگاه مهري ، در لبۀ پرتگاه ، زيارتگاهي معروف به شاه شهيد وجود دارد . با اينكه آثار قبري در اين زيارتگان ديده نمي‌شود ، مع‌هذا مردم از دور و نزديك براي زيارت و نذر و نياز به آن روي مي‌آورند .
زيارتگاه شاه‌شهيد يا نيايشگاه مهري از دو اتاق 4×3 و از خشت و گل به صورت تو درتو ساخته شده است و به هيچ وجه با زيارتگاه‌هاي داخلي كشور، از حيث ساختمان، قابل مقايسه نيست. در جلو محوطۀ زيارتگاه شاه شهيد ، حوض آب كوچكي وجود دارد و در كنار حوض ، يك درخت تمبر يا به اصطلاح محلي ((چيچغ)) روييده است كه مورد توجه زايران است .

 
 
 

زيارتگاه شيخ اندر آبي

 

 

روبه روي بندر لافت و در شمال جزيرۀ قشم _ بين بندر لافت و خمير _ جيزيرۀ كوچكي به نام شيخ اندر آبي وجود دارد كه در موقع مد دريا ، قسمت هايي از آن به زير آب مي رود.فاصلۀ بين بندر لافت و جزيرۀ شيخ اندر آبي را مي‌توان با يك قايق موتوري در مدت پنج دقيقه طي كرد .
درحاشيۀ شمالي جزيرۀ شيخ اندر آبي كه سطح آن از ساير قسم‌هاي جزيره پايين تر است، تعداد زيادي درخت حرا و در جنوب شرقي جزيره نيز گنبد سفيدي موسوم به زيارتگاه شيخ اندر آبي يا قدمگاه شيخ وجود دارد. در هنگام جزر ، بر وسعت جزيره افزوده مي‌شود و در موقع مد و بالا آمدن آب دريا، مساحت آن كاهش مي‌يابد و. در حال حاضر، كسي د راين جزةزع زندگي نمي‌كند. اين زيارتگاه مرد احترام ماهيگيران و دريانوردان است .

امام‌زاده خواجه‌خضر

 

 

در كنار جادۀ عباس_ سورو به سمت اسكلۀ بندر عباس، در سمت راست جاده و به فاصلۀ دويست و پنجاه متري، گنبد مخروبه اي برجاي مانده است كه به زيارتگاه خضر يا خواجه خضر معروف است و محل اداي نذورات مردم مي‌باشد. از باقي ماندۀ بنا و تركيب ابتدايي آن، تقليد زيگورات ايلامي‌ها و بابلي‌ها و سبك گنبد سازي مضرس جنوب ايران به خوبي آشكار است. گنبد بر مكعبي كه اضلاع جانبي مستطيل شكل دارد، بر روي چند رديف پلكان مانند استوار شده بوده كه به منزلۀ سكوي عمارتي بوده كه اكنون از بين رفته است . سبك ساختمان اين بقعه به بقعۀ خضر در بندر كنگ و بقعۀ خضر جزيرۀ هرمز بسيار شباهت دارد و به نظر مي‌رشد كه در اطراف اين زيارتگاه، قبرستان قديمي متروكه‌اي وجود دارد كه هم اكنون در اعماق ماسي‌هاي درياي مدفون گشته است .
خضر و الياس كه زيارتگاه‌هاي بسياري در جنوب ايران دارند ، هر دو در افسانه‌هاي ايران مشهورند . خضر زندۀ جاويد و موكل درياهاست . از اين رو ، هرگاه صيد كم شود و يا خطري در دريا پيش بيني شود ، ماهيگيران در بقاع خضر و الياس نذر و قرباني مي‌كنند .

 
 

اما‌زاده شاه محمد تقي

 

 

اين زيارتگاه به دوران بعد از اسلام تعلق دارد. مكان آن در كنار جادۀ بندر‌عباس _سورو قرار دارد و هم اكنون در محوطۀ پاركِ هتل هما واقع شده است. تاريخ بناي آن مشخص نيست و مورد توجه مردم محلي است .

 
 
 

اما‌م‌زاده سيد مظفر

 

 

اين امام‌زاده را به يكي از فرزندان امام موسي بن جعفر (ع) منسوب مي‌دانند كه در سال 402 هجري قمري در اين محل ( بندر عباس )فوت و دفن شده است . ساختمان اين زيارتگاه يك گنبد كاشي كاري شده دارد

اما‌زاده اميرديوان

 

 

اين امام‌زاده از آثار شهر ميناب است كه اهالي بومي ، به خصوص بلوچ‌ها ، توجه ويژه‌اي به آن دارند .

 


1
X