به وبلاگ ايران نگين درخشان كشورهاي قاره آسيا خوش آمديد

موزه هاي تاريخي اراك

حمام چهارفصل

 

 

موضوع :باستان شناسي – مردم شناسي
تاريخ تأسيس : 1372 – بنا قاجاريه
ساعات بازديد : 13-8 و 19-15
تعطيلات :دوشنبه ها و ايام سوگواري رسمي
نشاني : اراك – خيابان شهيد بهشتي
تلفن :2241042 - 0861

 
 

موزه تاريخ طبيعي

 

 

موضوع :علمي (نمونه گونه هاي جانوري )
تاريخ تأسيس : 1381
ساعات بازديد : 14-8
نشاني : اراك – مجتمع ادارات
تلفن :31660560 و 3160129 – 0861

 
 

 

 

موزه علوم دانشگاه تربيت معلم

 

 

موضوع :علمي ( نمونه گونه هاي جانوران و گياهي )
ساعات بازديد : با هماهنگي قبلي
تعطيلات : تعطيلات رسمي و سوگواري
نشاني : اراك – فلكه شريعتي – دانشگاه تربيت معلم
تلفن :2777401 – 0861

مسجد جامع ساوه

 

 

موضوع :معماري
تاريخ تأسيس : سلجوقي
ساعات بازديد : 13-8 و 30/19 – 30/16
تعطيلات :شنبه ها
نشاني : ساوه – ميدان انقلاب – خيابان سلمان ساوجي
تلفن :2225760 – 0255


1
X