به وبلاگ ايران نگين درخشان كشورهاي قاره آسيا خوش آمديد

غار خفاش

غارخفاش
غارخفاش يكي ازپديده هاي نادر طبيعي كشور و حتي در بين كشورهاي منطقه است كه حدود 1 كيلومتر از چشمه هاي آبگرم فاصله دارد.اين غار طبيعي كه حدود 265 متر طول دارد و داراي استالاكيت ها و استالاكميت هاي فراواني است .در اين غار ده ها گونه از خفاش دمدار، خفاش بال پهن وجود دارد و نكته قابل توجه در اين غار دو چيز است كه بسيارحائز اهميت است.
1ـ فراواني خفاش در اين غار كه تعداد آنها به ده ها هزارمي رسد. اين خفاش ها در هنگام غروب از اين غار به صورت دسته هاي بزرگ خارج شده و در اين هنگام فضاي جالبي را به وجود مي آورند اين خفاش ها مسافتي 3 كيلومتري تا شهر را طي مي كنند و در سال هاي قبل كه خانه ها اكثرا گلي و زياد نبوده در بعضي خانه هاي قديمي مي ماندند اما هم اكنون بعد از طي مساحت زياد به غاربرمي گردند.
2ـ وجود لايه هاي فضله حيواني ناشي ازفضولات خفاش ها كه در طول دوران تاريخي كه مجموعاً روي هم انباشته شده است. البته اين نوع فضله به عنوان قوي ترين كود حيواني در زراعت كشاورزي و ساير موارد مورد توجه قرار گرفته است و مشهور است كه در تپه هاي تاريخي علي كش و محمدجعفركه توسط هيات باستان شناسي در سال هاي قبل از انقلاب مورد كاوش واقع شده است از اين فضله در بخش كشاورزي استفاده شده است و در تاريخ آمده است كه دهلران دركنار تپه علي كش اولين مهد تمدن كشاورزي درغرب فلات ايران است.
اين غار به عنوان يكي از غارهاي مهم و دست نخورده جهان به عنوان اولين غارخفاش و مورد توجه گردشگران و محققان ودانشمندان قرارداشته است.
اين غار در سه كيلومتري شمال شرقي شهر دهلران در دامنه كوهي مشرف به دره و چشمه هاي آب گرم دهلران واقع شده است. اين غار به علت زندگي ميليون ها خفاش در داخل آن، به غار خفاش معروف شده است. خفاش هاي آن از نوع دم دار و بزرگ هستند. اين غار دهليزهاي وسيعي دارد كه عمق بعضي از قسمت هاي آن به 400 متر مي رسد.
غار خفاش دهلران يكي از غارهاي تاريخي عصر غارنشيني است كه بعدها به زيستگاه خفاش تبديل شده است.
غار خفاش در فهرست آثار ملي ثبت شده و مورد حفاظت و مراقبت است

1

غار خفاش

غارخفاش
غارخفاش يكي ازپديده هاي نادر طبيعي كشور و حتي در بين كشورهاي منطقه است كه حدود 1 كيلومتر از چشمه هاي آبگرم فاصله دارد.اين غار طبيعي كه حدود 265 متر طول دارد و داراي استالاكيت ها و استالاكميت هاي فراواني است .در اين غار ده ها گونه از خفاش دمدار، خفاش بال پهن وجود دارد و نكته قابل توجه در اين غار دو چيز است كه بسيارحائز اهميت است.
1ـ فراواني خفاش در اين غار كه تعداد آنها به ده ها هزارمي رسد. اين خفاش ها در هنگام غروب از اين غار به صورت دسته هاي بزرگ خارج شده و در اين هنگام فضاي جالبي را به وجود مي آورند اين خفاش ها مسافتي 3 كيلومتري تا شهر را طي مي كنند و در سال هاي قبل كه خانه ها اكثرا گلي و زياد نبوده در بعضي خانه هاي قديمي مي ماندند اما هم اكنون بعد از طي مساحت زياد به غاربرمي گردند.
2ـ وجود لايه هاي فضله حيواني ناشي ازفضولات خفاش ها كه در طول دوران تاريخي كه مجموعاً روي هم انباشته شده است. البته اين نوع فضله به عنوان قوي ترين كود حيواني در زراعت كشاورزي و ساير موارد مورد توجه قرار گرفته است و مشهور است كه در تپه هاي تاريخي علي كش و محمدجعفركه توسط هيات باستان شناسي در سال هاي قبل از انقلاب مورد كاوش واقع شده است از اين فضله در بخش كشاورزي استفاده شده است و در تاريخ آمده است كه دهلران دركنار تپه علي كش اولين مهد تمدن كشاورزي درغرب فلات ايران است.
اين غار به عنوان يكي از غارهاي مهم و دست نخورده جهان به عنوان اولين غارخفاش و مورد توجه گردشگران و محققان ودانشمندان قرارداشته است.
اين غار در سه كيلومتري شمال شرقي شهر دهلران در دامنه كوهي مشرف به دره و چشمه هاي آب گرم دهلران واقع شده است. اين غار به علت زندگي ميليون ها خفاش در داخل آن، به غار خفاش معروف شده است. خفاش هاي آن از نوع دم دار و بزرگ هستند. اين غار دهليزهاي وسيعي دارد كه عمق بعضي از قسمت هاي آن به 400 متر مي رسد.
غار خفاش دهلران يكي از غارهاي تاريخي عصر غارنشيني است كه بعدها به زيستگاه خفاش تبديل شده است.
غار خفاش در فهرست آثار ملي ثبت شده و مورد حفاظت و مراقبت است

1

غار چشم فيلي

1

غار كفتر خون 4

1

غار كتله خور

1
X